ARBETSDAG NR 5 2016-03-05

By Christian Wollert|6 mars, 2016|

Ytterligare en arbetsdag som liknar övriga under året. Ingen riktig vinter men runt nollan och en kylande vind. När pannan fortsätter att trilskas så blir det svårt att få något bra arbete inombords och på däck är det ju av väderskäl begränsat arbetsklimat. Dock så jobbades det villigt med det som gick eller var nödvändigt av de 12 st ur besättningen som var ombord. Dessutom har det arbetats mellan arbetsdagarna, exempelvis så var Torgny igång med att färdigställa lasthyllorna i förrådet på höjden så nu är det bara att transportera upp de maskindelar mm som skall förvaras där. I maskin försökte man få ordning på de trilskande GT 5.orna utan att få  riktig framgång. SB vill inte starta och på BB behöver en brytpinne bytas ut så att turbinen kan driva runt generatorn. Fortsatta arbeten får ske nästa arbetsdag. Inte heller denna gång blev det riktig fart på pannan. Munstycket rensades och övriga delar kontrollerades. Förhoppningsvis kan vi se fram emot lite värme till nästa arbetsdag. Fortsatta arbeten skedde också i rymdcontainern med syfte att få ut gammal bråte och göra plats för att utnyttja containerutrymmet på ett bättre sätt. Under dagen deltog också tre nya medlemmar, vilka vi hälsar hjärtligt välkomna i gemenskapen, då vi behöver bli flera som hjälps åt med underhåll och återställande av fartyget. Johan Alsparr som kommer ingå i maskingänget. Det gör också Pär Engström som förhoppningsvis kan dela på chiefskapet med Kenneth. Pasi Danzmayer som har en bakgrund som 2.e kock förstärker upp Intendenturgänget. I övrigt genomfördes rutinmässiga kontroller av kölar, nödbelysning etc. Viss planering av kommande arbeten, framförallt rostbehandling och målning av fartyget hann vi också diskutera.

Share this Post: