UTBILDNINGSPASS 1 2016-03-10

By Christian Wollert|11 mars, 2016|

Första planerade utbildningspasset genomfördes ombord isbrytaren St Erik vid Wasamuseet. Det var första gången vi var där i denna form. 17 st i Nyckelbesättningen deltog. Efter en samling kl 1730 presenterade redaren planerad verksamhet för 2016 samt principen för besättningsindelning. Därefter ägnades resten av utbildningen åt teoretisk brandutbildning. ”Blomman” som egentligen sägs heta Kjell Blomkvist gjorde som vanligt ett förnämligt arbete med att engagera deltagarna då såväl brandteori som brandsläckningsteknik diskuterades. Denna teoriutbildning ligger till grund för fortsatta praktiska övningar ombord där vi planerar en särskild brandutbildningsdag fredagen 22 april. Utbildningen ingår i den obligatoriska utbildningen besättningen skall ha innan första gångdag.

Share this Post: