ARBETSDAG NR 7 2016-04-02

By Christian Wollert|1 april, 2016|

Vi var 16 st ur besättningen som deltog denna tidiga vårdag.

Maskingänget genomförde årsöversyn av styrmaskinsystemet och instruktionsmässig  genomgång med rorgängarna  som provade alla fyra styrsätten utan anmärkning. Byte av bränslefilter i matarledningen till  GT 1 (3 st) och GT 5 (2 st) samt felsökning och åtgärder i BB generators styrsystem. Felet kvarstår dock. Även på SB GT5 som inte startar genomfördes felsökning  och åtgärder. Bl a byte av  magnetventil till bränsle mm. Även här kvarstår felet. Att ingen av GT 5.orna fungerar är oroväckande då dessa är nödvändiga för att dels starta upp hela manöversystemet och dels ge övriga system nödvändig kraft.

På däck kunde äntligen lite arbete genomföras. Överbyggnaden tvättades av enligt följande:

Framsidan, babordssidan bak till (och med) lejdaren, styrbordssidan till och med början av luftintaget, bryggtaket inklusive fästen till radomen mm. Bryggdäck inkl. bryggvingar förstås.

Det har sprutats i de flesta vinklar och vrår där man kommer åt, inkl. mastfästen och annat. Mycket

färgflagor blev det, och den gula Kärschern var riktigt effektiv. Fartyget har väl lättat flera kilo nu. Temperaturen har nu stigit så det var möjligt att jobba med att koppla in vattensystemet igen efter vintern. Fortsatta arbeten i rymdcontainern för att göra den till en liten samlingsplats (mäss). Fartyget inspekterat och dokumenterat avseende läget med eventuella asbestskador. Fartygets asbestpärm uppdaterats och förläggningsområdet dammsugits. Ritningar för Tfn- och headset systemen färdigställdes.

Share this Post: