ARBETSDAG NR 8 2016-04-16

By Christian Wollert|17 april, 2016|

Under arbetsdagen var vi 13 ur besättningen som deltog.

Under helgen mellan arbetsdag 7 och 8 har telegänget (Kjell L, Magnus, Kurre och Kjell H) arbetat intensivt ombord. Sammanställning av deras insats följer här som en tjänstegrensrapport enligt vårt nya system. Sammanställningen gjord av Kjell L.

”Nu har vi jobbat i tre dagar med att få igång generatorn. Det har varit lite jobbigt att få ihop alla olika funktioner. Men ju längre man arbetar med problemet desto bättre går det. Den huvudsakliga orsaken till att generatorn inte kunde ta upp spänningen, var att kopplingsdoserna uppepå matargeneratorn var i dåligt skick och att en del kopplingsskruvar ej var åtdragna på rätt sätt. Man kan säga att dom inte var åtdragna alls. Enligt min mening en sällsamt dålig installation. Att marinens kontrollant kunde godkänna detta är en gåta. Men det är inte klart till 100%. Vid automatdrift så flimrar spänningen som det var förut. Vid handdrift är det ok. Orsaken till detta måste vi jobba vidare på. För motorer och fläktar spelar det ingen roll, men för belysningen är det irriterande. Vi skall inte röra någonting just nu utan provkörningen måste få göras först. Därefter kan vi jobba vidare.

K2 var med på söndagen och tog in alla ventilationsrör för avfuktningen utom vid styrmaskin. Dessutom monterade han manöverpanelen för antennanpassaren i radiohytten. Han tog också ner antennanpassaren på däck och den skall bytas till en ny från radioklubben. Men det kanske dröjer en tid. Ett allvarligt fel både på SB och BB huvudtavlor, är att överspänningsskydden inte fungerar. Vid 490V skall generatorn kopplas ur från nätet och om inte det sker så kan det bli skador på instrument och maskiner. Vi skall kolla om det finns några i våra förråd. Om inte så få det köpas in.

Maskin kontrollerade alla system som ingår i “klargöring för gång”, vilka återställdes och provades var för sig ( med landström, för att de som jobbade med felsökning på SB  GT 5 skulle kunna konversera ). Därefter kopplades egen kraft och vi gjorde klart för gång. SB och MS GT 1 startades och gick mycket snällt igång på första starten. BB GT 1 gick inte att starta p.g.a. att säkerhetsreläet för hög avgastemperatur inte gick att återställa. Felsökning och åtgärd för göras vid nästa arbetsdag. Felsökning på SB GT 5 pågick under hela dagen utan märkbar framgång.

Telesidan jobbade vidare med kortvågssystemet. Fartyget har fått en ny kortvågsantenn. Den är provad och trycksatt med kvävgas. K2 har slipat lämpliga ytor och satt upp den med hjälp av Arne och en talja. Muppen kom förbi på em. och kopplade in kablarna och testade den. OK. Det går bra att sända med upp till max 100 W. Nu behövs utbildning på systemet. Utbildning på radio är tydligen på gång efter att ha varit på tal i flera år.

Avfuktaren är nu genom K2 försorg permanent uppsatt i styrmaskinrummet med vinkeljärn och slangarna är uppstrappade för att ej komma åt avgasrören. Han har också placerat ut 2 st båtshakar som han arbetat med i vinter. Den ena är förlängd och bägge har stora knoppar för att försvåra att men tappar dem. Även namnskyltarna och Spicamärke är åtgärdade och kommer att sättas upp så snart målningsarbetet är klart.

Share this Post: