KRANSNEDLÄGGNING OCH KUNDKÖRNING KALLA KRIGET 2016-09-17

By Christian Wollert|17 september, 2016|

Lördagen den 17 september genomförde Spica tillsammans med Ystad temakundkörningen ”Kalla kriget” för andra året i rad. Fokus var att beskriva den epok som benämndes Kalla kriget samt den roll som fartyget hade under densamma. 18 st i besättningen samlades på morgonen och efter en genomgång om dagens verksamhet samt en brandövning gjordes förberedelser för gång. Innan kundkörningen som skedde på eftermiddagen, genomförde Spica och Ystad en hedersceremoni i Märsgarnsviken. Det var 75-årsdagen av ”Jagarolyckan” då 33 officerare och manskap miste livet vid en kraftig explosion ombord en av de förtöjda jagarna som sedan spred sig och tre jagare sjönk. Efter att ha passerat förbi olycksplatsen stannade Spica till på återvägen och sjösatte Veteranflottiljens krans i vattnet utanför platsen för olyckan. Samtidigt hedrade Marinen och föreningen Flottans Män de omkomna med en ceremoni iland. Spica gick därefter till Gålö. Passagerarna embarkerade efter lunch och Spica kastade loss för en 2 h tur. Denna inledes med förbipassage av Bergabasen och Märsgarnsviken. Vidare gick färden ner förbi Muskö och passagerarna orienterades om vikten av Hårsfjärdsområdet och ubåtsjakten som pågick här 1982. Efter passage av Muskö med dess tunnlar löpte vi ut via Skramsösund och fortsatte mot Mälsten. Orientering om KA-försvaret under Kalla kriget för att därefter styra hemåt över Mysingen där enklare formeringsövningar genomfördes med Ystad. Efter förtöjning genomfördes erfarenhetsdiskussion med besättningen. Resultatet var att alla var nöjda med resan och så var också passagerarna av vilka flera framförde positiva synpunkter på turen.

Share this Post: