MÅLGÅNG 2 FÖR MARINEN 2016-10-15

By Christian Wollert|15 oktober, 2016|

Efter de goda resultaten från målgången för Amf 1 30/8 så fick Veteranflottiljen en ny förfrågan om vi kunde ställa upp med fartyg som målfartyg under marinens bataljonstridsövning. Denna gång var det en mer tillämpad övning och vi skulle tillsammans med Ystad spela två främmande örlogsfartyg som tränger in i Svensk skärgård. Vädret var mer höstlikt denna gång med frisk vind och högre våghöjd än normalt. Vi gjorde 3 inträngningar via inloppen mot Nynäshamn där vi styrdes av övningsledningen. En bunkring på Berga hann vi också med mellan löporna. Efter en lång dag kunde vi nöjda förtöja vid Gålö igen. Besättningen hade nu också fått bättre sjöben och träning i sjösurrning.

Share this Post: