Första provturen

By Henrik Bergman|6 maj, 2018|

Så var det dags för årets första provtur. Tidig samling för att hinna med alla de programpunkter som redaren ville ha genomförda. Det är alltid spännande att se om allt fungerar lika bra som när vi förtöjde henne för vintern, så efter noggranna förberedelser för gång inom respektive tjänstegren, var det dags. Efter uppstart av de bägge yttre och avlämning till FC, kastade vi loss och backade ut. Hon drog lite styrbord så vi kom lite väl nära bojen som ligger inne  i viken. Vid order om framåt fyra på SB så hände ingenting utan vi fortsatte akteröver. Beordrades stopp och släck av på styrbords och framåt  tre på barbords vilket möjliggjorde kurs in mot Gålöviken. När backspersonalen varskodde att det började grunda upp, så backade vi fyra på barbords och kunde så komma ut och i läge för rundgir och sätta kurs ut ur Gålöviken. Skrev jag inte att det är spännande med första provturen.

I strålande sol och med ljumma vindar och med babords och mittens GT igång stävade vi ut mot Mysingen under det att maskin genomförde att antal prover. I höjd med Ventlandsgrund girade vi runt  nordvart. Då inte allt fungerade som vi ville, bestämdes det att stryka ankrings-, brand- samt man överbord övning och i stället återgå basen. Vid provstopp före förtöjning uppstod problem med mitten GT1:a vilken då släcktes av. Nu väntade en spännande förtöjning med ”fel” GT. Med mycket låg fart och duktiga besättningsmän på back och halvdäck, kunde vi förtöja utan större problem.

Nu väntar idogt arbete för att få alla gasturbiner att fungera som de skall och medan maskinpersonalen arbetar med detta, så finns det mängder av arbete för oss övriga i besättningen. Det är inte många veckor kvar innan vår första kundkörning och innan dess skall Transportstyrelsen inspektion genomföras.Med gemensamma krafter kommer vi säkert hinna detta. Väl mötta på nästa arbetsdag.

Henrik

Share this Post: