Historiens vingslag

By Henrik Bergman|4 juni, 2018|

I lördags samlades ca 80 åksugna gäster på Gålö. Efter genomgång, i den så kallade Intensiven, av dåtidens anfallsmetodik vid torpedskjutning samt efter rundvandring och lunch, var det dags för gästerna att embarkera Spica och Ystad. I strålande väder kastade vi loss och gick mot utgångsläget sv. Ornö. Vid ordern om att insätta anfall startas även mitten GT1 upp varefter vi löper ut genom Järnholmsund i högsta fart och i fri kolonn. Efter passage beordras Ystad inta stridslinje höger, skjutfart om ca 20 knop sätts och torpederna avfyras (fingerat). Efter skott genomförs samtidig gir babord och högsta fart mot inlöpande Tröja. På Gåstensfjärden släcker vi av mitten GT1:a och passerar Långbälingsund i låg fart för att inte svalla de fritidsbåtar som ligger förtöjda där. Efter passage beordras DA dvs fri egen förflyttning mot basen Gålö. Väl förtöjda backades det ut kaffe och wienerbröd, medan gästerna kunde gå runt i fartyget. Vad vi förstod så var gästerna mycket nöjda med dagen.

Det var första gången som vi genomförde denna typ av temakörning och det finns självklart en del erfarenheter som måste tas tillvara inför nästa gång. En bra högtalaranläggning behövs, kanske någon form av hörbar markering när torpederna avfyras, inspelat band som återger inre systemets ordergivningar etc. Det finns mycket att utveckla men en sak är säker – denna typ av temakörning kommer att bli permanent.

Share this Post: