Arbetsdag 16 februari 2019

By Christian Wollert|17 februari, 2019|

Det kändes nästan som en vårdag när man gled in på Gålöbasen denna morgon. En blå molnfri himmel, snöfritt förutom några kvarvarande drivor, 4 plusgrader i luften (som under dagen steg till +7). Dock blåste en frisk SV vind som bet lite. 19 st i besättningen deltog denna arbetsdag, varav 4 jobbade med tuberna i Upplands Väsby.

Problemet med inkopplingen av landström på signalbryggan löstes ju förra arbetsdagen så idag var det inga problem med vare sig ljus eller panna.

I maskin bytte man 5 (av 8) bränslespridare på SB GT1. Det visade sig att de var ordentligt igenkoksade och dessutom saknades packningar. Övriga 3 kommer också att tas bort senare. Kan förklara att vi inte fått ut tillräklig effekt av denna nyinstallerade GT1. En undersökning av spolpumpen gjordes också för att utröna om läckaget från denna kan åtgärdas eller om en ny pump behöver införskaffas. Svårigheter med att komma åt gjorde att man istället för att plocka isär den drog åt de bultar som kunde vara lösa. När vattensystemet sätts i bruk (april) så inspekteras pumpen om den fortfarande läcker. I styrmaskin har det läckt ut olja på durken. Kontroll av oljenivån i påfyllningsboxen i styrhytten visar att denna nästan är tom. Styrmaskin torkades på olja för att vid nästa arbetsdag försöka se var det läcker.

Tele arbetat med PPI-bilden på navradarn i Slc. Nu visar avståndsringar och strob rätt avstånd. Pitotröret plockades ur och rengjordes från havsväxter och smuts. Tryckrör till loggen har justerats i längd och försetts med ny packning. Påbörjat felsökning av ekolod. Ingång för magnetisering är lokaliserad. Ekolodet skall med jämna intervall magnetiseras för att bibehålla sin funktion. Översyn av kablaget till nya navigeringsradarn och ritning över denna påbörjad.

Däck har fortsatt arbetet med att få de aktra torpedtuberna färdiga för att lyftas ombord under våren. Planen är att åtgärda alla rost och andra skador på samtliga fyra för att därefter under ett antal sammanhängande dagar blästra, grundmåla och täckmåla alla fyra samtidigt. 2 av tuberna är nu färdiga för detta och den tredje har påbörjats. Låsarmen till luckan i nedgångskappen fick ett nytt spärrhål eftersom det gamla medförde att luckan pressade på presenningen som skyddar kappen. På signalbryggan påbörjades återställningen av trallen som bröts upp förra arbetsdagen då reparationen av landinkopplingen utfördes. En löstagbar del av trallen kommer nu att finnas så att elkopplingshansken kan tas ur.

I en av containrarna har det läckt in vatten från taket. Orsaken är fastställd. Läckaget kommer att åtgärdas kommande arbetsdag.

Share this Post: