Stöd Spicas 50-årsjubileum

2016 firar T121 Spica 50-årsjubilem. Det var den 24 april 1966 som Spica första gången möte sitt rätta element som en stor evolution i den svenska marina fartygsutvecklingen. Åren har naturligtvis satt sina spår och det finns nu ett stort behov av en omfattande översyn av fartyget.

För att göra Spica fin inför sitt jubileum är idén att genomföra denna översyn i samband med den obligatoriska torrsättningen som planeras till sommaren 2015. Bland annat finns behov av en omfattande rostbehandling av skrov och utrymmen inombords. Med ideella insatser och en begränsad ekonomi som präglar en ideell förening blir det svårt att ekonomiskt klara ut denna översyn.

Om du vill vara delaktig i bevarandet av ett svenskt kulturhistoriskt museum, och kanske ge Spica ytterligare 50 år som minnesmärke för kommande generationer, kan du stödja översynen med ett bidrag. Det gör du genom att sätta in ett ekonomiskt bidrag på konto PG 20 31 48-2 och ange Spica 50 år. Pengarna kommer då oavkortat gå till den planerade översynen och du får ditt namn uppfört på en sponsortavla ombord på Spica (du kan också välja att vara anonym givare).

STORT TACK FÖR DITT STÖD!

Senast uppdaterad (2013-12-10 21:03)