Arbetsdag 12 november 2011

Hej,

Under nästa arbetsdag den 12 november så fortsätter arbetet med att färdigställa Spica för vinteridé. Nedan en lista på planerade arbeten:

 • Fortsatt arbete med huvudenheten på SAL-loggen.
 • Torka upp kondensvatten i uppbördsrum, stridsspetsdurk och luftintagsrum.
 • Åtgärda brister och asbestsskador. Förutsätter att avfuktningssystemen hållit fukten borta så att det är möjligt att måla mm.
 • Sätt upp inkopplingsinstruktion för huvudtavlor (maskin).
 • Fortsatt arbete med ombyggnad av matning för brandövervakningssystem Flexguard i MC. Spänning skall anslutas till maskinrumsbatteri A4. Även säkringslåda DILd12 skall byggas om till bättre säkringar.
 • Pejla drivmedelstankar och att tillräcklig mängd dieselolja finns i förliga centertanken för drift av värmepannan.
 • Töm färskvattentanken och högtryckspola. Fotografera insidan för att dokumentera eventuella rostskador.
 • Stäng avgasluckorna. Utnyttja spännband i styrmaskinrummet och lås luckorna mot akterspegeln.
 • Kontrollera avfuktningsaggregaten och mät fuktigheten inombords.
 • Kontrollera förtöjningar. Dubbla dessa vid behov.
 • Dränera cirkulationsaggregat för maskin.
 • Kontrollera att utrymmen i hålskepp är länsade inkl. länsbrunnar i LIR och SMR.
 • Kontrollera att värmesystemets expansionskärl är uppfyllt och att glykolhalten i värmesystemet är tillräcklig.
 • Klargöra Poppen för vintern, fylla glykol etc.
 • Köra upp nivån i KaMeWa-tankarna.
 • Dränera smörjoljekylare till GT1. Där det i inte går förses kylaren med antifrysvätska.
 • Dränera hylskylning för de tre propelleraxlarna.
 • Töm brandoch spolsystem på vatten. Dränera brandventilen.
 • Dra smörjfettnipplar på hjärtstockar i styrmaskin.
 • Avstäda hela fartyget och töm allt avfall vid miljöstation. Obs att Sprängaren har erbjudit plats i sin skrotcontainer (metallskrot) samt sin skräpcontainer (övrigt skräp, ej metall).

Påminner dessutom om att det behövs arbetsstöd även på basområdet, bl.a. med följande;

 • GT5:orna som står i Akuten flyttas till ”C Gålö expedition”, så viss transport och bärhjälp behövs.
 • Uppsnyggning av Pentagonplanen efter att Kabeltrummorna flyttats.

 

Grinden öppnas 0850-0900 samt 1600.

Välkomna/

Christian Wollert
Redare

Senast uppdaterad (2011-11-06 17:18)

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter