Fartygets konstruktion

Fartyget är långskeppsspantat för att på bästa sätt ta upp uppkommande påkänningar och är ur skyddssynpunkt indelat i vattentäta sektioner, tankar och celler. Bordläggningen utgörs av tio plåtstråk och är helsvetsad. Huvuddäcket, som är det för skrovets hållfasthet viktigaste däcket, har så få öppningar som möjligt. Det är byggt med däcksbukt och språng. På huvuddäck är bäddar insvetsade för torpedtuber, 57 mm allmålspjäs och 57 mm lysraketpjäs. Däckshuset består av däckshus, luftintagshuv och sköld vid luftintag. Hela däckshuset är utfört i lättmetall och nitat till huvuddäck.

Skydd mot NBC-stridsmedel

Vid uppträdande i NBC-kontaminerat område kan Spica tillslutas helt lufttätt. Ventilationssystemet tar då in luft via filter och ett övertryck byggs upp inne i fartyget. Driften av fartyget och vapensystemen kan skötas från platser inne i fartyget utan att någon personal befinner sig på däck. Även 57 mm pjäsen kan manövreras helt obemannad, dock med en begränsad ammunitionsinsats.

Förläggning och utspisning

Spica har goda utrymmen för förläggning. Samtliga i besättningen, befäl och meniga, förläggs i hytter. Separata mässar för officerare (Gunrum), underofficerare, högbåtsmän, furirer, korpraler och meniga finns. I skeppsköket, eller ”byssan”, tjänstgör två kockar med att tillaga god och näringsriktig mat till besättningen. Befälet serveras sina måltider i respektive mäss medan korpraler och meniga får sin mat direkt från byssan via en bardisk. Under projekteringen av Spica lekte man med tanken att helt och hållet förlita sig på färdig mat och därför endast installera mikrovågsugnar. De som haft förmånen att tjänstgöra ombord gläds nog över att förnuftet segrade.