Startsidan Föreningen Kommande aktiviteter Detaljer - Arbetsdag, Gålö

EMail

Kommande aktiviteter

Händelse 

Titel:
Arbetsdag, Gålö
När:
2012-01-21 08:50
Var:
Gålö - Gålö
Kategori:
Arbetsdagar

Information

Grindöppning 08:50-09:10 och 16:00 för att släppa in/ut den arbetande skaran.

 

Jobb:

 • Förste man ombord läser av hygrometern i manskapsmässen och antecknar värdet.
 • Dagens huvudjobb blir att tömma och rengöra färskvattentanken
 • Därefter skall eventuella rostskador i tanken dokumenteras med bild och text.
  Motiv: Vissa rostskador fanns i tanken vid kontroll 2007. Avsikten är att visa dokumentationen av dagsläget för vår inspektör Truls Persson så att han skall kunna bedöma hur allvarliga skadorna är, så att vi inte överraskas av negativa besked vid kommande besiktning i sommar. Ena sidan i tanken utgörs av fartygets ytterskrov. Om allvarliga rostskador upptäckts i tanken kan det innebära att skrovsidan måste öppnas för reparation, sandblästring och epoxibehandling. Arbetet måste då läggas in i planerat varvsarbete 2012 vilket kräver tillskott av ytterligare medel.
 • Kontrollera vatteninträngning på durken under vaktpulpeten.
 • Kontrollera vatten inträngning i maskinrum eftersom det finns vatten på durken akter om värmepannan.
 • Byta luftfilter i våra 3 avfuktningsaggregat och därefter kontrollera funktionen. Kjell medför filter.
 • Kontrollera kölar
 • köra upp nivån i KaMeWa-tankar
 • Återinstallera likriktare till brandövervakningskretsar och kontrollera funktion
 • Byta bottenkontakter så att 10V säkringar kan användas i säkringslåda i SB apparatrum varifrån 220V levereras till uttag i manskapsmässen. Kommande åtgärd blir sedan att permanenta strömförsörjning till livflottestationsbelysningar på backsdäck. Denna belysning får provisorisk elkraft via 220V uttag i mässen. En likriktare som omvandlar 220V~ till 24V= sitter på SB-sidan. Nuvarande 6-ampères säkringar räcker inte för att t.ex. kunna köra en dammsugare.
 • Kontrollera fartkorrektion från logg till gyro
 • Felsöka på fartvisare i maskincentralen

Blir vi många kan vi också:

 • Röja upp i förpiken
 • Göra snyggt i färgförrådet ombord

Plats

Venue:
Gålö

Registerade användare:

Du behöver logga in för att kunna registrera dig.
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter