Stiftelsen

T121 Spica ägs av Stiftelsen T121 Spica - Ett Levande Museifartyg och och drivs under ett Bare Boat Charter avtal av Föreningen T121 Spica Vänner, med hjälp av vars medlemmar fartyget skall drivas, vårdas och underhållas.

Senast uppdaterad (2011-05-10 16:05)