Mycket jobb är det på en gammal dam …

… och framförallt om ingen har brytt sig på många år.

Under våren och sommaren har en liten kärntrupp jobbat mycket bra. Nu går det att bo ombord. Ljus, ventilation, vatten och avfuktning är igång. Byssan fungerar sånär som på kylarna. Ett bra utgångsläge för vidare arbete och samkväm.

Den lilla arbetsstyrkan, 2-10 man, som sluter upp på udda lördagar har gjort en hel del. Här är några huvudpunkter:

  • Helmålat bordläggningen, ankaret , nedgångsluckor på halvdäck samt elefantöronen.
  • Hålen i akterspegeln under avgasluckorna är svetsade.
  • Extra avfuktning har installerats i styrmaskin och MR.
  • Nedgångsluckan till luftintagsrummet är bytt till en nyblästrad från Sirius.
  • Installation av nav rr på bryggan och SLC är klar. Driftsättning kvarstår.
  • SLI är monterat och inkoppling via kopplingsboxen pågår.
  • Efter bunkring så har bränslesystemen avprovats och de fungerar.
  • Översyn av belysning och lampbyte.