Startsidan Loggboken Det blev en hel del gjort under arbetsdagen 2/4:

Det blev en hel del gjort under arbetsdagen 2/4:

Byssan och inredning

Diskat, rensat och rengjort i byssan. Tagit i land plastdunkar, tömt papperskorgar och dammsugit i inredningen. Flyttat värmefläktar till el-uppbörd i gryngången.

Ventilationssystem

Fortsatt arbete med CAD-ritning av ventilationssystemet

Färskvattensystemet

Färskvattenpumpen driftsatt och färskvatten finns nu tillgängligt i byssan och förliga tvättrummen. Toaletterna i förskeppet fungerar.

Brandskydd

Dräneringsventiler återställda efter vintern för att kunna öppna bottenventilen och köra brandpumpen. Brandpostsystemet driftsatt och kontrollerat i lågsfartsmod.  

Rörlig brandskyddsmateriel utplacerad. Årlig besiktning av fast och rörligt brandskyddsmateriel sker på onsdag 6/4).

Spolsystemet

Spolpumpen är svårt rostangripen enligt okulärbesiktning.

Rostskyddsbehandling i kölar

Ett gediget arbete  i ammunitionsdurken fortsatte. För att kunna komma åt rost i hörn och vinklar behövs en tryckluftsdriven nålhacka. Den som arbetar i kölar skall vara utrustad med ansiktsmask.  Flera bör inte arbeta med rostskydd i samma utrymme. Rostskyddsarbete utfört i durk under färskvattenpumpen

Övriga kölar kontrollerade. Vattennivån har ökat något i MR, orsak okänd. Vatten finns även i kölen i luftintagsrummet, men nivån där är stabil

Lanternor mm

Batterigrupp för lanternor har flyttats från SB apparatrum till bryggan. I händelse av generatorbortfall är det nu enkelt att koppla in batterigruppen från bryggan.

Reservdrift och underhållsladdning av lanternor, VHF och GPS, övervakning av fast brandskydd och Ta-systemet (headset) är nu åtgärdade

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter