Startsidan Loggboken Arbetsdag 29 oktober

Arbetsdag 29 oktober

Under ännu en fin höstdag (temperatursmässigt) genomförde delar av besättningen arbeten på vårt kära fartyg. En hel del hanns med. Eftersom säsongen för körningar är över var en viktig punkt att påbörja vinterförvaringen. Nedan en sammanställning på vad som uträttades.

 • Mögelsanering genomförd i satellit-containern.
 • Nya RFM-pärmar klara. Nr 1/ FC hytt (på bryggan under gång) nr 2/ VD, nr 3/ FP, nr 4 i FC hytt för utlåning. RFM kommer även att publiceras på hemsidan, så att det skall gå att studera denna på distans. Mera information om detta kommer att ges via hemsidan när det är klart.
 • Utkast till underhålls- och utbildningsplaner för 2012 är framtagna av Sten och som kommer att presenteras på styrelsemötet för godkännande.
 • Konstaterat att huvudheten räknar fel. Vid manuellt inställd fart på 10 knop visar loggen efter 1 timmes test att fartyget fiktivt flyttat sig 20 nautiska mil.
 • Torkat upp kondensvatten i ammunitionsdurken
 • Gått igenom asbestläget och kontrollerat bristförteckningen. För fuktigt ombord föråtgärder i form av målning mm
 • Vid felsökning visade det sig att brytare KLand 4 på BB-huvudtavla var frånslagen. I och med detta fick värmepannan och även laddningslikriktarna som kontinuerligt laddar startbatterier och nödbatterier inte någon elkraft från land. Om Kland4 skulle vara frånslagen i dagsläget, så skulle inte heller fartygets avfuktningsaggregat vara i drift.

  När besättningen kommer och skall arbeta ombord skall huvudtavlorna kopplas in så att vi får belysning mm. En viss metodik måste då tillämpas för att kökstransformatorns stora förbrukning av startström inte skall orsaka att automatsäkringen i land löser ut. Det innebär att ett antal brytare för olika strömförbrukare skall ställas i 0-läge innan sektioneringsbrytaren på SB HT slås till.

  En instruktion kommer att sättas upp som visar hur fartyget skall strömsättas vid ombordkomst och slås ifrån när fartyget lämnas.
 • Ombyggnad av matning för brandövervakningssystem Flexguard i MC. Spänning skall anslutas till maskinrumsbatteri A4. Även säkringslåda DILd12 skall byggas om till bättre säkringar.
 • Arbete med att förbättra arbetsbelysningen i masinrummet.
 • Avfuktningsaggregat med slangar monterade och systemen driftsatta. Vid kontroll av det förliga aggregatet framkom att systemet inte fungerade på avsett vis. Omkopplingar gjordes och samtliga 3 aggregat är nu igång. Systemen skall kontrolleras varje arbetsdag under vintern.

  Observera:
  Luckor till hålskepp skall stå öppna för att även utrymmen där nere avfuktas. Det gäller luckor till uppbördsrum under UO-mässen, ammunitionsdurken och gryngången.
 • Försett luftintaget med presenning
 • All känslig materiel såsom EPIRB, livbojar, brandsläckare, skumdunkar, munstycken, brandslangar, namnskyltar och fartygets vapen sköld nedtagna och placerade inombords.
 • Färskvattensystemet avstängt, avtappat och försett med frostskyddsvätska.
 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter