Startsidan Loggboken Arbetsdagen 18/2

Arbetsdagen 18/2

Kyla, fukt och blåst mötte upp på Gålö på arbetsdagen 18/2. Vi hade besök av Tobbe, blivande chief och Sara som är sjökapten och även utbildad jurist och kanske blivande medlem och befälhavare på Spica.

Tobbe jobbade med Kenneth i maskin. Sara fick en genomgång av fartyget och fortsatte sen att jobba tillsammans med övriga besättningen.

Totalt uppgick besättningen till 11 man. Förutom mycket skottning så jobbade man enligt tabellen nedan:

 • Fartygsbiblioteket
  Huvuddelen av biblioteket flyttat till flottiljexpeditionen.
 •  

 • Navradar
  Det ”gula” PPI som nyttjats i slc under föregående år kunde inte förstärkas upp tillräckligt. Tyvärr finns det inte några fler sådan PPI avsedda för radarnavigering i vårt förråd. PPI-et är nu utbytt mot ett ”grönt”, som i första hand är avsett för bryggan och har kortare efterlysning.
 •  

 • Uppmärkning
  Kontrollerat uppmärkning av utrymningsvägar, livräddningsmateriel mm. Gått igenom åtgärder för att förbättra fartygets brandskydd. Den nya dimspiken förevisades. Till att börja med kommer vi att förbereda för att kunna nyttja dimspiken vid bekämpning av brand i maskin.
 •  

 • Livlinor
  Kontrollerat antalet livlinor. Enligt utrustningslista skall det endast finnas en lina ombord och den finns i beklädnadsförrådet i hytt 1. Ytterligare en sådan lina borde anskaffas.
 •  

 • Hålskepp
  Kontrollerat att kölarna är torra inombords.
 •  

 • Färskvattentanken
  I tanken var det fortfarande is i botten så det måste bli varmare innan tanken kan göras helt torr.
 •  

 • KaMeWa
  Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna
 •  

 • FRD
  Kört brännoljepumpar för varje turbin för att säkerställa att membran i FRD (reglerdonet) på varje turbin hålls fuktiga av brännoljan.
 •  

 • Smörjoljefilter
  Rengjort samtliga 3 sugfilter placerade direkt efter smörjoljetankar. Filtren innehöll en stor mängd färgflagor, sannolikt beroende på att färgflagor kommit in i rören i samband med att rörsystemen varit borttagna vid restaureringen av fartyget.
 •  

 • Fläktsystem T1
  Filter i radiatorledning till fläkten T1 skall bytas, men detta kan ske först senare i vår och efter att radiatorsystemet kunnat avtappas. Bör kombineras med byte eller reparation av ventil till radiator i ubefmässen
 •  

 • 24V Nödsystem
  Den sista av fartygets 5 batterigrupper ingående i nödsystemet och den som ger 24V spänning för belysning av livflottestationer och vattenspeglar, där livflottar skall sjösättas, har nu fått avbrottsfri kraft. Detta innebär att batterigruppen laddas även när fartyget lämnas och huvudtavlorna i maskin kopplas ned.
 •  

 • Avfuktning
  Läst av hygrometer i manskapsmässen och den visade vid dagens början på en fuktighetsgrad på 60 %. Avfuktningsaggregat Kontrollerat att aggregaten är i drift. Återstår att byta filter i vissa aggregat.
 •  

Vid tangenterna

/Sten Hecker

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter