Startsidan Loggboken Arbetsdagen 17/3

Arbetsdagen 17/3

Det var stor uppställning på arbetsdagen 17/3, hela 14 man deltog. Alla arbetade som vanligt effektivt och snabbt och trots att en del utrustning saknades i början av arbetsdagen fick vi mycket gjort. Vi fick bl. a tillstånd av Peter von Mehlen att låna en vinkelkap och en nålpicka av Ystad. Likaså kunde vi få låna ett andningsskydd (luftapparat) från Ystad så att det gick att mäta upp hur två sådana skall kunna hängas upp i Spicas signalmaterielskåp på BB gångbord.

Färgförrådet ombord och i land inventerades. Fortsatt arbete med att få ordning på PPI´t i SLC. Under K1 säkra ledning kunde EBL-fuktionen hittas någonstans bland alla elektronerna. K2 fick ordning på radiostativet i däckstamburen. Däremot är det ett nytt problem med avståndsstroben. Både EBL och avståndsstrob är viktiga vid navigering.

Eftersom Spicas andningskydd befinner sig på Arlanda för koll så fick vi låna ett från Ystad. Med hjälp av detta kunde Arne bestämma hur 2 sådana kan hängas upp i signalmaterielrummet. På durken skall läggas en trätrall på vilken brandgruppens skyddskläder skall ligga lättåtkomliga. K2 tog sedan en vinkelslip med kapskiva och kapade bort hållare för signalmateriel av olika slag och som inte behövs längre. Pumpen startades och kontrollerades. Med vanligt strålmunstycke erhölls en vattenstråle av avsevärd längd. När ett Fogfightermunstycke provades gav pumpen troligen inte tillräckligt tryck för att kunna användas vid brandbekämpning av oljebrand i maskin. Fortsatta prov får göras den 12/5 när K3 som specialist är närvarande. I övrigt fanns alla kopplingar.

Chrille, Per och Leif grep sig an rostskyddsbehandlingen av huvuddäck. Ett antal rostangrepp på halvdäck och backsdäck åtgärdades med nyttjande av att nålpicka och slipmaskin, När de angripna delarna av däcket var blankslipade, grundmålades ytorna . 3 st rosthål upptäcktes på halvdäck som måste igensvetsas nästa arbetsdag. Härtill kommer de två hål på däck vid maskinkappen där det läcker ned på båda ytterturbinerna. Ett rosthål finns som nämnts förut i reservuppgångsluckan på backsdäck som också måste åtgärdas. Främst luckorna på backen behöver rostskyddsbehandlas. Arne har försett följande luckor och dörrar med stängbart rör för dimspikar: reservuppgång från MR, lucka till luftintagsrum och lucka till styrmaskin, lucka till förliga gången, lucka till förliga reservuppgångsluckan, dörr mellan manskapsmäss och förliga gången. Om jag minns rätt så var det även dörren i vattentäta skottet akter om ingången till skeppsköket. Återstår att om möjligt placera ett rör för dimspik i ingångsdörren till slc.

Toaletten spolas med vatten från spolpumpen. Driftsättning får ske genom att öppna lämpliga ventiler och kontrollera rörsystemets tätning. Frågan om vatten till handfat och dusch i tvättrum 3 hann inte diskuteras denna dag. Gunnar var ombord den 11/3 och kopplade avluftningen så att färskvatten skulle torkas helt torr, vilket också visade sig vara fallet. Kenneth pejlade och kom fram till att tillgången på drivmedel är 11700 liter.

Smörjoljeförrådet är decimerat till 50 liter. Utöver dbro behövs 2 fat motorolja. Kenneth, P-O och Tobbe arbetade med tryckluftsystemet. Ett ventilblock för SB GT5 återmonterat. Samliga rörförbindelser för tryckluften kontrollerades. Ett trasigt rör av plast (glas) togs hem av P-O för åtgärd. I övrigt klargjordes hela systemet så att Poppe-kompressorn skall kunna startas och systemet kontrolleras under kommande arbetsdagar. Dock finns ett problem med stängningsmekanism som saknas för en av GT5 och att en av de mindre luckorna är skev. Testa funktionen på de främre vindrutetorkarna Kurre lyckades faktiskt att få vindrutetorkaren framför FC stol på bryggan att röra sig i ganska mycket högre takt än ultrarapid. I övrigt fungerar de andra 2 förliga vindrutetorkarna tillfredställande.

C Asbest Bengt och Classe A. har nu kontrollerat alla hytter och mässar utom FC och MtjC hytter med avseende på skador eller avflagande färg på isoleringen. En hel del bättringsmålning behövdes. Leffe kontrollerade radomen och fann att det fanns värme vid ingångsluckan som var ovanligt hög. Luckan står nu öppen i radomens botten. Fortsatt kontroll behövs vid nästa arbetsdag. Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

Sten Hecker

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter