Startsidan Loggboken Arbetsdagen 31/3

Arbetsdagen 31/3

Genomförda arbeten ombord 31/3 2012 framgår nedan. Ett allvarligt rostangrepp upptäcktes under arteomformaren i elapparatrummet. Som första åtgärd bör här kontrolleras hur djupt rosten har nått och om det finns risk för läckage. Enplan bör uppgöras för hur rostskyddsarbetet skall kunna medhinnas innan fartyget skall besiktningas i augusti.

 

Fortsätt arbete med navigeringsradar PN 610. Nu 40 år gammal radarstation som naturligtvis kräver mycket underhållsarbete. Förbättringar har gjort för att förbättra video på båda PPI och för att få bättre ekostyrka. EBL- funktion och avståndsstrob finns nu på PPI i slc. Rengjort samtliga kontakter på alla i radarn ingående kretskort. Dokumenterat och märkt kablage Status på SLI bör kontrolleras nästa arbetsdag. Vid eventuell Åboresa kommer SLI att behövas eftersom SLI sannolikt kan godkännas som fartygets Arpha-system, vilket krävs för passagerarfartygstrafik i internationell fart.

Bytt kursgyrots kraftaggregat som omvandlar 220V ~ till 24V=.

Överenskommit om hur upphängning av andningsskydd (luftapparater skall monteras i signalmaterielskåpet).

Haninge brandredskap AB gjorde den obligatoriska och årliga brandbesiktningen 3/4 2012. Vi bör i fortsättningen ta in våra skumsläckare i uppvärmt utrymme under vintern. Skumvätskan kan frysa när temperaturen inne i fartyget går ned mot -5oC, vilket kan skada släckaren. Dessa släckare har nått 10 års ålder 2013 och skall då tas i land för kontroll.

 

Ett omfattande arbete behöver göras för att stoppa ett flertal rostangrepp. På de flesta ställen är rostangreppen svåra att komma åt. Sandblästring är inte möjlig. Det bör undersökas om det går att finna en metod att begränsa rostutvecklingen på annat sätt. Följande bör övervägas:

a) Kolsyreblästring

b) Vakuumblästring

c) Behandling med fosforsyra följt av påläggning av tectyl i likhet med underredsbehandling av bilar.

Undersökning pågår för att få kontakt med ett företag som utför kolsyreblästring. Kostnader för sådana arbeten som behöver göras på Spica behöver också framtas.

 

Rostangreppen i färskvattentanken behöver stoppas. Möjligheter att arbeta inne i tanken är dock begränsade. Det går inte heller att komma åt alla skrymslen med mekaniska verktyg. Kolsyreblästring är här ett aktuellt alternativ.

Kontrollerat kölarna från gryngången till styrmaskin. Förpik, kättingbox får kontrolleras i samband med varvsöversyn.

Lösa metallföremål i form av pengar har hittats på några håll. Dessa metallföremål åstadkommer galvaniska strömmar som orsakar förrostning. Metallförmål får inte ligga kvar mot plåt utan skall tas bort.

Förråden behöver rensas på onödig materiel. Kontroller måste göras i alla utrymmen och under durkar så att trasor och annat skräp inte kan sugas in i i ejektorer eller pumpar vid länsning.

Förrådet i gryngången akterkant behöver rensas på materiel särskilt sådant som kan orsaka stopp vid länsning. Ett fack i intmtrlförrådet saknar låsanordning och innehållet kan falla ned durken då fartyget kränger. Durkar bör lossas så att hela kölen kan kontrolleras.

En del underhållsarbete i amm.durken återstår innan målning kan göras.

Uppbördsrum (under UO-mässen) behöver röjas, durkar lossas på akterkant för att kunna kontrollera kölen. Förråden bör kollas och onödig materiel tas iland. Begränsat förarbete återstår innan målning kan ske.

 

Allvarligt rostangrepp i elapparatrum upptäckt under omformaren. Durkarna måste tas bort för att kunna kontrollera resten av utrymmet. Omformaren kan inte flyttas,. Kraftaggregatet för torpedeldlening 677 är däremot konstruerat så att aggregatet kan dras ut ur stativet. Sedan kan stativet demonteras. Det bör sedan vara möjligt att från sidan komma åt och undersöka hur djupt rosten har nått. Under de 10 år som Spica låg vid Marinmuseum utan avfuktning har det sannolikt stått vatten i rummet.

Vatten i gunrumsgång har läckt ut på durken och samlats under mattan med rost som följd. Rost har under vintern drabbat ett flertal däcksluckor. Luftintagsrummet har tidigare varit helt torrt, men nu ligger det vatten i kölen, vilket bidrar till att det blir fuktigt i rummet. Ett omfattande rostskyddsarbete har bedrivits där tidigare under projekttiden, men som behöver fortsätta. Rummet bör snarast tömmas på vatten.

Rostangrepp finns på diverse håll i styrmaskinrummet. En del hål finns i däcket som tydligt kan observeras nedifrån om luckan till styrmaskinrummet stängs. Det finns dessutom något eller några hål i akterspegeln. Rör för länsning av babords länsbrunn (se bild 11) går inte ned i brunnen varför handpumpen inte kan nyttjas för länsning. Att komma åt och rostskydda rummet är svårt. Även här behövs en alternativ metod i stället för rent mekansik bearbetning.

En skada funnen där däcket övergår i överbyggnad på fartygets babordssida.

Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

Fortsatt arbetet med driftsättning av tryckluftssystemet. Stängning och öppning provades av SB och MS avgasluckor med högtrycksluft från kompressor iland. Återstår lucka till BB GT1 samt de 2 GT5. Fjädrar saknas.

Rengjort de 3 magnetpluggarna på varje huvudturbin.

2 större asbestsskador upptäckta som behöver åtgärdas.

Sten Hecker

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter