Arbetsdagen 28/4

Följande arbeten genomfördes denna arbetsdag:

 • Placerat ut livräddningsmateriel.

 • Monterat ny GPS-antenn och dragit kabel med USB-anslutning till laptop med navigeringsprogram på bryggan/alternativt till slc

 • Kontrollerat sjökort inför kundkörning 7/5.

 • Kontrollerat att samtliga brandstationer är utrustade enligt utrustsningslista. Kontrollerat att brandposterna är rätt utmärkta.

 • Löst problemet med läckande brandpostventil på halvdäck genom att montera ett grenrör med fungerande ventiler.

 • Kontrollerat att brandlarm erhålles från rökdetektorer i MR.

 • Inventerat säkerhetsutrustning enligt checklista utrustning (RFM flik 4.4) som bifogas (räddningsvästar inventerade föregående

 • arbetsdag).

 • Kontrollerat bärbar länsejektor TVE 1000 i skyddsmtrlskåp 2

 • Kontrollera DEL 2000 (slc tambur).

 • Ett andningsskydd samt en branddräkt placerat i signalmaterielskåp på babords gångbord. En branddräkt jämte handskar och stövlar saknas.

 • Monterat en brandvarnare i manskapsmässen och en i däckstamburen.

 • Rivit bort färgflagor under däck i LIR och dammsugit därefter.

 • Länsat bort vatten i LIR köl (med svamp och pyts), men vattnet återkom efter fikat.

 • Kontrollerat på huvuddäck att samtliga rostskador är behandlade och målade.

 • Ordnat så att det finns färkvatten i handfaten i tvättrum 3.

 • Kontrollerat toaletten i tvättrummet sedan spolvattenpumpen startats. Driftsatt och kontrollerat septiktoaletterna.

 • Kontrollerat att vatten finns i kranar till handfaten.

 • Bunkrat vatten. Kontrollerat pumpen och driftsatt färskvattensystemet.

 • Bunkrat 5000 liter 27/4 2012. Pejlat drivmedelstankarna 28/4 2012, 18500 liter.

 • Åtgärdat svag hörbarhet på headset för FC och SB bryggvinge.

 • Kontrollerat förbindelse bryggan;  –maskin, - slc, - back och halvdäck och torpeddäck. Påbörjat arbetet med att reparera ORA.

 • Flyttat en förtöjningstross från förpiken till halvdäck (två nya förtöjningstrossar om 50 m levereras om cirka 8 veckor).

 • Sten Hecker