Startsidan Loggboken Regnig arbetsdag den 16 juni

Regnig arbetsdag den 16 juni

Regnet öste ned denna lördag. Besättningar på Ystad och Spica hade börjat förbereda tvätt av turbinernas kompressorer redan på fredagen. Förberedelserna bestod bl. a av blötläggning av kompressorerna med fotogen.

 

På morgon var piren mellan fartygen redan fullbelagd med tvättutrustning som tagits ut till Gålö dagen innan. Där stod bl.a. en komplett dieseldriven högtryckstvätt som även kan producera varmvatten. En jättestor plasttank med avjoniserat vatten stod mitt på piren mellan fartygen. För att trycka upp vatten till kompressorn låg en splitterny dränkbar länspump klar att sänkas ned i tanken.

På Ystad gick BB GT1 inte att starta trots att tidigare renoverade spridare hade monterats. På Spica var det kompressortvätt som nu gjordes av P-O, Arne och Kjelle H (K2) under Gunnars ledning. Hela proceduren med tvätt under torrotation med fotogen/avfettningsmedel, avjoniserat vatten i flera omgångar genomfördes på alla tre huvudturbinerna och på de två generatorturbinerna.  Även hela luftintagsrummet rengjordes med högtryck.  Efter avslutad tvätt provstartades samtliga turbiner.
Under sommaren kommer arbete att ske på Spica varvid de 8 spridarna som finns på varje GT1 skall demonteras och sändas till vår vän och välgörare Widde i Arboga för översyn. Här måste man vara väldigt noga och anteckna vilken plats varje spridare suttit på för att kunna återmontera spridarna på sin tidigare plats efter översyn.

I slutet av dagen meddelade Gunnar att man inte kommer att kunna få igång BB GT1 på Ystad till den inplanerade kundkörningen tisdagen 19/6 och att det kunde bli aktuellt med Spica som reservbåt. Av den anledningen planerades en mindre nyckelbesättning på Spica. Arbetet på Ystad fortsatte dock hela söndagen 17/6 och sedan några få spridare utbytts märkte man att turbinen kunde tända. Framåt kvällningen hade alla spridarna återmonterats och turbinen kunde startas normalt.

 

Vår Kjelle (K2) från Spica arbetade hela söndagen i luftintagsrummet på Ystad, vilket är jättebra för nu kan K2 procedurerna vid demontering och montering av spridare. På måndag kommer gasturbinspecialisten Christer och gör den slutliga återställningen av Ystads turbiner efter utförd återmontering av spridare. Najning skall utföras vilket torde innebära låsning av alla bultar mm. som skulle kunna vibrera loss.

 

Nästa gångdag för Spica blir antagligen först i slutet av juli. Spica skall, som säkert är bekant, till Rindö för översyn i början av augusti 2012. Under denna gångdag hoppas vi att få med Christer för att göra om den effektmätning som gjordes nu på våren. Då har vi möjlighet att kontrollera om spridarrenovering och kompressortvätt har kunna åstadkomma en tillräcklig höjning av gasturbinmaskineriets effekt. Utan Christer och Widde skulle vi ha svårt att klara det löpande underhållet av turbinerna på både Spica och Ystad eftersom det i vissa avseende krävs specialistkunskaper. Med deras hjälp kommer vi säkert även i fortsättningen kunna få ut den tillräckliga effekten som behövs för att driva så stora deplacerande fartyg som Spica och Ystad i farter över 30 knop.

 

Litet i skymundan kämpade Kjelle (K1) med orderanläggningen. Den fungerar nu bra utom när det gäller högtalarna i MC och i maskinrummet. För att ge ljud i dessa två och högtalaren på däck ovanför maskinkappen måste de tre förstärkarna som sitter i luftintagsrummet fungera. Man måste göra felsökning här och förstärkarna är inte så lätta att komma åt. Arbetet med ORAn får fortsätta under kommande arbetsdagar. Även Ta-systemet kontrollerades när det gäller förbindelsen mellan brygga och maskin. Kontakterna i respektive dosa rengjordes varefter förbindelseprov utfördes med gott resultat.

 

Sten Hecker

(genom Webmaster)

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter