Och regnet det bara öste ned ...

Blött och grått var det på Gålö i lördags. Vilket inte hindrade att problemet med styrbords KaMeWa löstes under dagen!

En verkligt regnig lördagmorgon tog sig 8 man ombord för arbete på Spica. Huvudjobbet var att få ordning på maskin. Gunnar, P-O och Arne hittade felet på SB GT1 och åtgärdade detta så att Spica är nu åter gångklar med 2 turbiner. MS kan inte köras eftersom oljekylaren läcker och att vattenintag och utlopp är pluggade.
Christian och Pelle jobbade med Pitotröret. Kjell och vår nye medlem Magnus Lindmark jobbade med ORA-n och jag själv med reparation av asbestskador.
Vi har fått ett nytt haveri, nämligen på fläkten T1 som inte fungerar. T1 är viktig för den blåser in frisk luft i inredningen. Vi får klara oss utan T1 under EDIP. Det kommer nog att gå bra.

Följande arbeten utfördes:

 • Pitotröret
  Det läcker vatten från pitotrörets topp varför denna demonterades och rengjordes. O-ringar och packningar måste bytas. Biltema hade inga passande utan inköp måste ske på annan plats. Innan Pitotröret kan sättas ut igen och loggen tas i drift måste byte av packningar göras.

 • SB GT1 KaMeWa-hydraulik
  Felsökning genomfördes från grunden varvid SB GT1 startades förfelanalys. Efter flera starter konstaterades att den direktdrivna KaMeWa-pumpen sög luft i stället för hydraulolja. Grundorsaken var för låg hydrauloljenivå i turbinens KaMeWa-tank samt att en otät rörkoppling för hydraulolja orsakade att pumpen sög luft. Efter påfyllnad av 30 liter olja och åtdragning av rörkopplingen erhölls normalt hydrauloljetryck, vilket innebär att KaMeWa-systemet för SB GT1 fungerar och att fartyget kommer vara gångklart till EDIP. Påfyllnad av hydraulolja skall göras under veckan. Samtidigt kommer SB GT1 smörjoljepump för växeln kontrolleras.

 • Tryckfläkten T1
  Innan start av SB GT1 startades T1. Fläkten gick igång med havererade direkt. T1 och T2 måste återstartas efter övergång till fartygskraft för att få igång fläktar i maskin. För att inte riskera att skadan på T1 förvärras innan reparation kan ske, skall strömmen till T1 tillsvidare vara bruten på strömbrytare i BB elapparatrum.

 • ORA
  Fortsatt arbete för att försöka få ordning på orderhögtalarna. Mikrofonen på bryggan var helt ur funktion och har nu bytts. Reparationen har nu kommit så långt att man kan höra orderhögtalarna på däck. Det är inte klart i inredning och maskin. Det är ett komplicerat arbete med ett antal förstärkare som har reläer som inte drar korrekt.

 • Bryggan
  Reparerat isoleringsskador. Återstår att måla tak och skott där reparationer har skett.

Vid tangenterna

/Sten Hecker