Extra arbetsdag 8/9

8 september 2012 blev en extra arbetsdag ombord på Spica. Kjell (K1) och Magnus jobbade med orderhögtaleriet. Christian och Pelle med pitotröret.

 

 • Pitotröret
  Nya packningar monterades för att få stopp på läckaget på pitotrörets topp. Tack vare insatsen i lördags av Christian och Pelle kan pitotröret nu sättas ut och tryckloggen fungera vid nästa körning på EDIP 15/9 2012. Efter många års arbete av Kjell och med dagens arbete så kan farten nu presenteras på bryggan, i slc och i MC. Vid kontroll under resorna efter översynen stämmer farten ganska väl överens med bryggans GPS. Trippmätaren på bryggan visar dock ungefär dubbel distans medan den i slc visar mer korrekt..

  Första åtgärden är vid kommande arbetsdagar att byta ut distansgivaren på bryggan. Om problemet med distansmätning på bryggan kan lösas genom byte av distansgivare återstår att helst gå i loggbana och därefter justera loggen. Saknas drivmedel för gång i loggbana får vi kontrollera loggen under vanlig förflyttning.

 

 • ORA
  Under en längre tid har vi haft problem med orderhögtalarsystemet. K1 och Magnus jobbade vidare med felsökning. En av 10Wförstärkarna i luftintagsrummet fungerar inte utan har demonterats och Magnus har tagit hem förstärkaren för reparation. Bl. a är kondensatorerna i förstärkaren i dåligt skick. ORA´n har nu följande funktion:
     o Däck OK
     o Mässar Mittsektionen med off-inredning, slc är bortkopplade

  Från bryggan kan man genom att välja ”Mässar” och ”Däck” få ut information till personal på däck och i förliga inredningen, MC och FC hytt.

 Bakom tangenterna/
Sten Hecker