Mycket gjort senaste arbetsdagen

Följande punkter betades av vid arbetsdagen 13/10:

DOKUMENTATION
 • Ritningar
  Avslutat ritningar för fläktsystem och ORA.
  Alla CAD- ritningar som har utförts kommer att finnas tillgängliga i en pärm ombord där det blir lätt att finna en viss ritning.
  För maskin återstår bl.a. ritningar över brännolje- och smörjoljesystem. För att kunna utföra ritningen behövs en skiss på hur systemen är uppkopplade.
NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATON
 • ORA
  En 10W- förstärkare som driver ORA-högtalare i befälsinredningen akter har demonterats och tagits iland för reparation. Problemen är för låg ingångsimpedans, kondensatorer behöver bytas.

 • 24V system i maskinrummet
  Slutinstallerat 24V-systemets batterigrupp A4 i maskinrummet som hanterar bl.a fartygslarm, tyfon och reservdrift gyro samt batterigrupp A3 som hanterar reservbelysning i maskinrum och maskincentral. 2 batterier behövde utbytas p g a överladdning.

 • Batterigrupper 24V
  Genomfört urladdningsprov för batterigrupp A3 med godkänt resultat.
  Samtliga batterigrupper för 24V skall genomgå urladdningsprov.

 • Fartygets fläktsystem
  Genomfört restarbeten på telesidan i maskin bl a avseende kontaktorer för maskinrumsfläktarna. Nu finns en bra blockritning som har varit till stor hjälp för att få igång fartygets ventilationsfläktar, som inte kunde köras under EDIP.

 • Generatorer
  Konstaterat att det inte finns någon hetluftläcka på SB GT5.
  Upptäckt att en släpring i SB generator var kraftigt belagd, vilket kan påverka att generatorn inte tar magnetisering. Speciella slipdon kommer att anskaffas för att få bort beläggningen.

 • Rundradiosystemet
  Rundradioenheten demonterad och ilandtagen för justering.
KLARGÖRING FÖR VINTERN
 • Drivmedel
  Pejlat drivmedelstankar. 4500 liter finns i förliga centertanken vilket räcker väl till för att köra pannan även om vintern blir otroligt kall.
  Totalt ombord finns 15400 liter.

 • Avfuktningsaggregat
  Bytt båda filtren i avfuktningsaggregatet i styrmaskin.

 • Avfuktning
  Kopplat slang till avfuktningsaggregaten i tvättrum 3 och FC hytt och styrmaskin samt kontrollerat att aggregaten fungerar och är korrekt kopplade.
  Provstartat och kontrollerat funktionen för avfuktningsaggregatet i däckstamburen som avfuktar radomen.
  Återstår att ansluta samtliga aggregat så att de är strömsatta även när fartyget lämnas och huvudtavlorna kopplas ur.

 • Färskvattensystemet
  Stoppat färskvattenpumpen. Brutit förbindelsen mellan pump och färskvattentank. Dränerat känsliga delar av rörsystem för färskvatten, där vatten kan kvarstanna och åstadkomma att röret fryser sönder.
  Fyll på spolarvätska i känsliga delar av rörsystemet, bland annat i toaletterna i förskeppet. Utfört motsvarande arbete avseende toaletten i tvättrum 3.

 • KaMeWa
  Kört upp nivån i KaMeWa-tankarna.

 • Smörjoljekylare
  Demonterat kulventilen till förliga intaget till mittenturbinens oljekylare. Kulans yta var repad och packningarna måste bytas. Vid återmontering måste kontrolleras att ventilen kan stänga helt (milimeterprecision). Fortsatt verksamhet består av att utföra motsvarande arbete på ventilen till aktra utsläppet från oljekylaren.
  När dessa ventiler kan stängas så att de sluter helt tätt kan plåtarna som svetsats fast ovnpå in- och utsläpp till oljekylarna tas bort även om hela oljekylaren inte har hunnit renoveras.

  En frostvakt skall monteras i maskinrummet nästa arbetsdag, Vidare skall isoleringsmattor läggas ovanpå oljekylarna för att förhindra att temperaturen i kölarna nedgår under 0 grader.

 • Hylskylning
  Dränerat hylskylning för de tre propelleraxlarna.

 • Brand- och spolsystem
  Tömt brand- och spolsystem på vatten. Återstår att blåsa rent med högtrycksluft.

 • Hjärtstockar
  Dragit smörjfettnipplar på hjärtstockar i styrmaskin.

Bakom tangenterna/
Sten Hecker