Nu funkar ORA:n som ny

Lördagen 27 oktober låg Gålöviken lugn. Endast små vågor från en laber bris kunde skönjas. Allt eftersom solen steg allt högre upp över horisonten blev det varmt och skönt på däck, vilket i hög grad underlättade arbetet för den för dagen ganska reducerade besättningen om 6 man som deltog i arbetsdagen.


Följande arbeten genomfördes:

DOKUMENTATION

 • Skyddsrond
  Genomfört obligatorisk skyddsrond

MASKIN

 • SB GT5
  För att kunna arbeta med SB generator måste SB GT5 köras. Gasturbinen visade sig vara svårstartad och när den väl startat svår att hålla igång. Beror sannolikt på bränsleproblem; Bränsleregulatorn kan behöva justeras? För stor inblandning av RME-diesel?

 • MS GT1
  Återmonterat mittenturbinens aktra kulventil efter renovering.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • ORA
  Arbetet med att reparera fartygets orderhögtalarsystem (ORA) är nu avslutats av telemicklarna. Hörbarheten i alla utrymmen är nu mycket god. I arbetet har ingått att kontrollera samtliga 6 förstärkare (3 st i manskapsmässen och 3 st i luftintagsrummet. 2 st förstärkare av dessa var ur funktion. Några transformatorer i förstärkarna måste bytas ut.
  Då reservdelar saknades har nya transformatorer konstruerats och tillverkats av vår nyaste besättningsmedlem och teletekniker. Efter återmontering fungerar förstärkarna och hela systemet nu bättre än någonsin (enligt FC 1972).

 • SB generator
  Felsökning har skett på SB generator som inte tog magnetisering i samarbete mellan tele och maskin. Det visade sig att kolen var slut, vilket orsakade att släpringarna i generatorn var brända. Kolen är nu utbytta och släpringarna slipade. Återstår att byta 2 st kol på baksidan av generatorn (jobb för akrobater typ Thomas eller Arne).

RESERVMATERIEL

 • Satellitcontainern
  Radioklubben har demonterat samtliga satellitantenner utom den största antennen som pga dess tyngd kräver utnyttjande av taljor, eller annat lyftdon, för att lyfta ur den ur containern.

 • Förrådscontainrar
  Medverkat i röjning av materiel och iordningställanade av förrådscontainrar.

KLARGÖRING FÖR VINTERN

 • Avfuktningsaggregat
  Anslutit samtliga avfuktningsaggregat elektriskt så att de går även då huvudtavlorna stängs av när fartyget lämnas.

 • Hålskepp och länsbrunnar
  Kontrollerat att utrymmen i hålskepp är länsade inkl. länsbrunnar i LIR och SMR.

 • Radiatorsystem
  Fyllt på värmesystemets expansionskärl med 15l glykolblandat vatten.

 • Känslig materiel
  Tagit in livbojar, Epirb, brandsläckare, brandslangar, skumvätska, munstycken samt fartygets namnskyltar.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)