Startsidan Loggboken Många jobbade i novemberrusket

Många jobbade i novemberrusket

Sydvästen stod som vanligt på in i viken lördagen 10/11 2012. Typisk litet ruggig och kulen novemberdag, men inte så farligt kallt. 13 man ingick i dagens arbetsstyrka. Arne (Mox) överlämnade på morgonen 2 kompletta ritningspärmar över fartygets modifierade telesystem. En pärm förvaras i bokhyllan i FC-hytten och en pärm i slc. Arne har med hjälp av K1, som tagit fram underlaget här gjort ett otroligt bra och omfattande jobb.

 

En grupp med Lennart i spetsen arbetade med att få ordning på landsidan. Plasttankar för förvaring av slagvatten måste bort från kajerna och vägen längs kajerna och brännas. Högra äventyrscontainern rensades på materiel så att det nu åtminstone går att ta sig fram på containerns golv.

 

Ombord var aktiviteten hög. Slagvatten pumpades bort från luftintags- och styrmaskinrum. Däck, maskin och tele samarbetade i maskin. Dagens akrobat var Pelle som kunde byta kol på insidan av SB generator. Generatorn kunde dock inte provas eftersom det var omöjligt att starta SB GT5. Ett flertal misslyckade startförsök gjordes. Man undrade om det var RME-dieseln som var boven. För kontroll startades BB GT5 och den gick hypersnabbt gång, precis som den alltid brukar göra. Spridare och tändstift byttes på styrbords GT5 utan resultat. Nästa steg är att Magnus tar hem den tändbox som fanns i reserv och kontrollerar den innan nytt startförsök görs på nästa arbetsdag.

Trippmätaren till SAL-loggen på bryggan byttes av K2 så nu skall loggen vara helt klar för utnyttjande av ManO på bryggan och radarnavigatör i slc enligt den metodik som på vår tid stod reglerad i Chefen för marinens brygganvisningar men som tillämpats ända fram till nu. Moderna fartyg lär dock inte ha något kartbord för papperssjökort, så hur kommer det gå i framtiden när elektroniken faller ur?

Arbetet med att få avfuktningssystemen igång ombord avslutades genom att ansluta fläkten som håller fukten borta från pjäsen. Brand- och länssystem blåstes med tryckluft för att få bort allt vatten i ledningarna inför vintern.

 

Följande arbeten genomfördes:

DOKUMENTATION

 • Auditering
  Förberett auditering genom att börja gå igenom och kontrollera samtliga handlingar som skall uppvisas för DP.

 • Ritningar
  Arne överlämnade 2 pärmar med ritningar över fartygs modifierade tele- och elsystem. Dessa pärmar förvaras nu med 1 ex i FC hytt och 1 ex i slc. Därefter fortsatte arbetet med digitalisering av ritningar till olika system.

MASKIN

 • Kompressor
  Tömt Poppens kylsystem på vatten så att det inte finns någon risk för sönderfrysning.  

NAUT

 • Trippmätare på bryggan
  Bytt distansmätare på bryggan och kontrollerat dess funktion.

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Generatorer
  Bytt kol på ”baksidan” av SB generator. Generatorn kunde dock inte kontrolleras eftersom det inte gick att få igång SB GT5. Bytt tändstift och spridare utan resultat. Tänd boxen tas iland kontroll.   

MILJÖSKYDD

 • Slagvattentankar av plast 
  Demonterat de till tankarna hörande gallerhöljena och stuvat dem på särskild plats.
  Plasttankarna har placerats samlat vid pirfästet för senare transport till bränningsplats.

RESERVDELAR

 • Förvaring av reservdelar
  Börjat arbetet med att rensa bort icke användbar materiel i den högra äventyrscontainern. Golvet i containern är nu rensat så att det går att komma fram.

KLARGÖRNING INFÖR VINTERN

 • Pjäsen
  Dragit om kabel till förliga avfuktningsaggregatet. Strömkopplat fläkt i pjäsen för drift med enbart landanslutning.

 • Hålskepp och länsbrunnar
  Länsat i luftintagsrum och i styrmaskinrum.

 • Brand- och spol- och länssystem
  Blåst bort resterande vatten i brand-, spol- och länsningssystem med tryckluft.

 • Avfuktning
  50% fuktighet vid ankomst ombord (=bra!). Kontrollerat våtluftutsläppen i 3 st.däcksgenomföringar vid arbetsdagens slut.

 

//Sten Hecker

(via webmaster)

 

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag nr 17 2016-12-10:
Kommande aktiviteter

No current events.