Fullt fokus på SB GT5

Förra året var besättningen flitig. Som framgår av senaste rapport över genomförda arbeten har besättningen under år 2012 arbetat med underhåll hela 3088 mantimmar.

Arbetsmängden borde minska något med åren tycker man, i stället för att öka. Men 2012 var jobbigt med varvsbesök och ett flertal haverier. Vi tar nu nya tag för att få vårt fina fartyg klart för drift i farter väl över 30 knop. Jag hoppas på att mittens oljekylare blir renoverad under första kvartalet 2013 så att Spica kan torrsättas tidigt i vår för borttagning av plåtarna över oljekylarens intag och utsläpp av sjövatten.


På vägen ut till Gålö visade termometern i min trogna SAAB - 23oC. Ute på Gålö var det bara -18oC. Dagen började med snöskottning, som för min del fick ske i korta etapper eftersom fingrarna frös till is efter en kort stund utombords. Hygrometern i manskapsmässen på Spica visade en fuktighetsgrad på 60 % vilket är ett bra värde och som tyder på att avfuktningen fungerar.

 

6 man ingick i dagens arbetsstyrka. Förutom snöskottning, vanliga kontroller av kölar mm och administrativt arbete så koncentrerades arbetet ombord på maskin och på SB GT5. Spridaren som Magnus har renoverat hemma är nu i gott skick och lämnar fin oljedimma. Efter en viss diskussion bestämdes att göra ett startförsök trots den kraftiga kylan. Startförsöket gick enligt regelboken men startmotorn fick inte upp generatorturbinen i tillräckligt varvtal trots att turbinen tände bränslet i brännkammaren. Eftersom turbinen inte kom upp i tillräckligt varvtal avbröts startförloppet.

Nästa arbetsdag får felsökningen fortsätta och vi får hoppas att kölden har minskat då. Anledningen till att turbinen inte kommer upp i tillräckligt varvtal kan bl.a. bero på att startmotorn inte orkar dra runt generatorn när lagren är helt iskalla och dels p.g.a. att startbatteriernas effekt nedgår i kyla. Om någon i besättningen har bantat bort all julmat och kan göra sig vig som en orangutang så kanske han kan klättra in på utsidan av generatorturbinen och komma åt bränslepumpens ”snäppskruv” och även kunna kontrollera bränslesilen.

 

Följande arbeten blev avklarade:

MASKIN OCH TELE

 • SB GT5
  Felsökningen fortsatte. Vid startförsök tände turbinen bränslet i brännkammaren men turbinen kom inte upp i tillräckligt varvtal för att möjliggöra start.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Kölarna
  Kontrollerat vattennivån i samtliga kölar.

 • Avfuktning
  Kontrollerat de tre avfuktningsaggregaten. Alla var i drift och fungerade. Avläst fuktighetsgrad 60%.

 • Nödbelysning
  Kontrollerad

 

//Sten