Mycket jobb i maskin den 2/2

13 man var ombord på lördagen. Ytter- och innetemperatur -10 grader, sol och laber bris från sydväst. Skönt att slippa snöskottning och sandning. Hygrometern i manskapsmässen visade 50 %.

9 man jobbade i maskin med SB GT5, mittens oljekylare och ventilationssystemet till generatorer och generatorturbineras avgasrör. ”Rederiet” gick igenom utbildning och verksamhet under första halvan av året. Ordinarie säkerhetskontroller av kölar mm. utfördes.

 

Arbete utfördes på spolsystemet som leder vatten till toaletterna förut. En sönderrostad avtappningsplugg på en rördel i SB manskapsmäss borrades bort och ersattes med en ny. Ett frostskadat rör som leder vatten till avtappningskranen för färskvatten på förkant av byssan midsskepps demonterades för reparation. Sjukvårdsskåp och städskåp ”snyggades”.

 

Efter att ha justerat tillflödet av bränsle på SB GT5 startade turbinen men tobbeden kom inte upp i erforderligt varvtal, varför turbinen stoppade efter 40 sek. Orsak till problemen bedöms vara att för mycket bränsle matas in under startförloppet, vilket ger upphov till alltför hög avgastemperatur. Eventuellt kan brännkammarens flamhållare vara skadad.

Nästa arbetsdag skall brännkammaren med flamhållare kontrolleras. Turbinens kompressor är dessutom kraftigt nedsmutsad och tvättning har förberetts.

 

 

 

 

 

 Tobbe ger oljekylaren en rejäl omgång

 

Den aktra delen av mittens oljekylare demonterades. Det visade sig att undre ringdelen av tätningsringen av stål, som sammanbinder de två oljekylardelarna, hade rostat bort. Tillverkning av 3 nya tätningsringar kommer att beställas då man kan befara att även ytterturbinernars motsvarande tätningsringar har rostskador. Återmontering av tätningsringen till mittens kylare planeras ske på arbetsdagen16/2.

 

 

 

 

 

 

 

En inte så tät tätningsring

 

Insug av luft för ventilation av generator och kylning av GT5 avgasrör sitter i maskinrummets tak. Eftersom fartyget är konstruerat för drift med enbart inre ventilation är det möjligt att koppla om så att ventilationsluften kan hämtas från signalbryggan. Filtren var mycket smutsiga och har nu ersatts. Nya hållare har tillverkats.

 

Följande arbete avklarades:

SKROV

 • Spolvatten till förskeppet
  Bytt ut sönderrostad avtappningsplugg på rörsystem i taket på SB manskapsmäss

 • Färskvattenkran i byssan
  Demonterat rostskadat rör till vattenkran i byssan för reparation

MASKIN OCH ELEKTRO

 • MS GT1
  Demonterat aktra delen av mittens smörjoljekylare. Distansringen mellan de två kylardelarnas undre del var sönderrostad.

 • SB GT5
  Justerat tillflödet av bränsle på SB GT5. Turbinen startade men den kom inte upp i erforderligt varvtal utan stoppade efter 40 sek. Orsak till problemen kan vara att för mycket bränsle inmatas under startförloppet. Åtgärd nästa arbetsdag: Inspektera brännkammaren och tvätta kompressorn

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Generatorer
  Avslutat arbetet med att åtgärda generatorernas ventilationssystem genom att montera nya filter med nya hållare

INREDNING

 • Diverse skåp
  Städat i sjukvårds- och städskåp

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört ordinarie kontroller av kölar mm.

 

//Sten