Startsidan Loggboken Både besättning och fartyg undersökta

Både besättning och fartyg undersökta

01
En kall lördagsmorgon 16 mars 2013 samlades 14 man i besättningen förstärkt med förre AO/SlO Spica, överläkaren Christer Swensén, ombord för jobb. Christer var vänlig att komma ut till Gålö och hjälpa oss med läkarundersökning och att få ut läkarintyg till 11 man i besättningen.

 

 

 

 

 

<-- Christer har mottagning i FC hytt. Lennart befanns uppfylla alla krav och fick sitt läkarintyg för sjöfolk.

 

 02
Arbetena fortsatte ombord i maskin. Styrbords generatorturbin tvättades noggrant av Magnus.

Vid provköring av styrbords generatorsystem kunde startförloppet denna dag kontrolleras från isen utanför akter.

 

 

 

 

 

 

<-- Bengt kollar att luckan till SB GT5 är öppen.

 

03
Våra generatorer och huvudtavlor kontrollerades och styrelserna i rederi och vänförening kan nu andas ut, eftersom båda generatorsystemen med sina huvudtavlor är i gott skick. Återstår enbart att rigga till instrumentet för frekvensmätning i huvudtavla 2, som har havererat.

 

 

 

 

 

 <-- Tittar man noga så kan man se att fyra experter trängs i MC vid kontroll av huvudtavla 2.

 

 

Följande arbete avklarades:

ALLMÄNT

 • Läkarundersökning
  Läkarundersökning utförd av 11 man i besättningen som även fick nytt” läkarintyg för sjöfolk” och därför kan inmönstras i besättningen.   

SKROV

 • Sejnfall
  Bytt sejnfall i mast, på gösstake och flaggspel akter.

MASKIN

 • SB generator och huvudtavla 1
  Kontrollerat styrbords generator och huvudtavla 1 med fullgott resultat.
 • SB GT5
  Tvättat styrbords generatorturbin ett flertal gånger med Ardox under torrotation.

 • BB generator och huvudtavla 2
  Kontrollerat BB GT5, BB generator och huvudtavla 2. Systemet fungerar utan problem med undantag för frekvensmätningsinstrumentet (45-65 Hz), som togs hem för reparation   

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • 12- och 24 V-system
  Genomfört belastningsprov på 12V batterier för nödbelysning av livflottestationer.

 • Larmsystem
  Fortsatt arbete med att klargöra datasystemet som skall göra det möjligt att via mobiltelefon ge larm vid för hög nivå i maskinrumsköl eller om brand uppstår eller om någon försöker att bryta sig in ombord.

INREDNING

 • Sjukvård
  Påbörjat arbetet med att ordna fäste för förbandslådor som skall förses med första förband för att kunna användas vid olycksfall.
  Tänkt placering är där de var placerade på fartyget under den aktiva tiden nämligen i SB manskapsmäss, slc, maskincentral och brygga.

 • Städskåp
  Avslutat arbetet med att Iordningställa nytt städskåp.

RUTINMÄSSIGA KONTROLLER

 • Genomfört rutinmässig kontroll av kölar, KaMeWa och FRD GT1

 

//Sten Hecker

 

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter