Startsidan Loggboken Jobb gjorda inför resan till Vasamuseet 25/5

Jobb gjorda inför resan till Vasamuseet 25/5

8 man deltog i arbetet den 11 maj. Arne, Christian, Gunnar, Kenneth, Kjelle, Ole, P-O, Thomas, Sten och Thomas.

I maskin gjordes alla system klara för gång. Återstår kompressortvätt som kommer att göras på morgonen den 25/5 2013. På bilden nedan jobbar Kennet och Thomas med brännoljefiltren.

[Bild 1]

KaMeWa-systemen kontrollerades. Det är fråga om mekanik som är ordentligt sliten. Ytterturbinernas KaMeWa-system får nu anses vara så bra som det över huvud taget går att få dem. På bryggan får vi därför vara beredda att vid förtöjning ge SB GT1 ett snäpp högre spakläge än babords n är back beordras. Påpekar åter att ManO inte skall beordra mer än framåt 11.3 på Spica. Maskineriet mår bäst då. Så var det på min tid i kustflottan också. 11.4 tillämpades tydligen senare på våra robotbåtar.
På eftermiddagen ganska sent var det dags att försöka få bort lös färg och färgflagor i luftintagsrummet. Så här såg det ut innan skrapningen började.

[Bild 2]

Nu ligger det massor av färgrester och färgflagor på durken och på turbinerna i LR. GT1-orna bör absolut inte startas som det nu ser ut. Med hjälp av en grovdammsugare kommer Ole och jag att dammsuga LR i början av nästa vecka.

[Bild 3]

Vi måste göra något åt luftintagsrummet i sommar. Se på bilden ovan. Det är fråga om allvarliga rostangrepp som måste stoppas. Tyvärr är det lika illa i styrmaskin, särskilt då på akterspegeln.

 

Kjelle (K1) jobbade med pitotröret som togs in med stort besvär. Inget skräp kunde upptäckas i intaget och vatten kunde fritt strömma in och genom röret och sedan påverka mekaniken i huvudapparaten.
Det förefaller som om de nya packningarna, som monterades förra sommaren gör att det krävs extra mycket kraft att ta upp pitotröret och även att sätta ut det. Ny kontroll av loggen måste utföras under gång. Kjelle kirrade även nordstabiliseringen på navradarPPI i slc.

 

I går den 16/5 jobbade P-O och Arne hela dagen med kylskåpet som nu fungerar, men som senare behöver få påfyllning av kylmedia. Diskmaskinen fungerar däremot inte utan det blir handdiskning som gäller den 25 maj. Dessutom bunkrades färskvatten. P-O kommer att ta emot bunkerbilen och bunkra upp fartyget med 10 m3 dieselbrännolja på torsdag morgon 23/5.


Thomas har under veckan klarlagt problemen med startbatterierna, som bedömdes ha urladdats vid långvarig körning med reservbrännoljepumpen på gångdagen den 4 maj 2013. I ett långt mail klargör han vad som har skett. Batterierna har nu stått utan laddning under en vecka. Kontentan av det hela är att omkopplaren K-land 4 på huvudtavla 2 måste stå i läge K-Land 4 för att laddning av batterier skall kunna ske. Innan fartyget lämnas efter varje körning måste en kontroll ske att omkopplaren står rätt läge. Thomas påpekar att även likriktare bör kontrolleras. Vi borde ta fram anvisningar i form av en ny checklista och anslå den i maskincentralen. Sedan skall siste man ombord efter körning ansvara
för kontrollen.

I morgon (18/5) jobbar K1 och Magnus med elektro- och telematerielen.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • Tryckloggen
  Tagit upp pitotröret för kontroll. Vatten kan strömma fritt genom röret. Ny kontroll av loggen måste utföras under gång.
 • Navradar
  Felsökning genomförd på navradarn. Nordstabilisering kan åter väljas in på PPI i slc.

SKROV

 • Kylskåpet reparerat

 • Bunkrat färskvatten

MASKIN

 • Bunkring
  Bunkring 10 m3 planeras till torsdag 23/5 mellan kl. 0800 och 1000.

 • Maskineri
  Klargjort för gång, bl.a. rengjort brännoljefilter och fyllt upp förrådstanken med gasturbinolja. Återstår kompressortvätt som skall utföras på morgonen 25/5.

 • Luftintagsrummet
  Skrapat bort lös färg och färgflagor. Dammsugning utförs under vecka 21, före den 25/5.

 • KaMeW-systemen
  Ytterturbinernas KaMeWa-system har kollats. Mekaniken är sliten.
  Systemen får anses vara så bra som det över huvudtaget går att åstadkomma. På bryggan får vi vara beredda att vid förtöjning vid backorder ge SB GT1 ett snäpp högre spakläge än babords

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Spisen
  Rapporterat fel torde ha berott på att ”Herz-omkopplaren” stod på 380V i stället för 440 när fartygskraft var inkopplat.

   

Lidingö 17 maj 2013 – Norges nationaldag

//Sten Hecker

 

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
 • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter