Vi har bytt både pir och säkringar

På arbetsdagen 17/8 2013 deltog 12 man i arbetet som inleddes med att omförtöja Spica och Ystad till innersta piren, mellanpiren måste friläggas så att arbetet med att byta kajskoning kunde påbörjas måndagen 19/8 2013.

dubbelfortojd
Sydvästen stod hårt på in i viken så någon förhalning av fartyget var inte möjlig. Förmiddagen gick därför åt för att starta upp och omförtöja båda fartygen. Som tur var fanns dubbla maskinbesättningar på plats. Christer på Ystad gjorde en stor insats genom att kasta loss fartygen från mellanpiren och sedan ta emot förtöjande fartyg vid innersta piren.
ManO (Sten) gjorde en Plejad-förtöjning med ”hyfsad” fart, vilket resulterade i att förspringet bockade en av de förliga stöttorna. På eftermiddagen hittades en ersättningsstötta i land, som nog kan fungera.

Ystad har gångdag 4/9 så hon måste ligga ytterst. Vi tror att hon efter genomförd körning kan förtöja på sin ordinarie plats på mellanpiren. Spica skall gå till Nynäshamn den 6/9 och vid återkomst till Gålö 7/9 bör det vara helt klart att lägga till på utsidan av mellanpiren.


Tack vare en extra arbetsdag 10/8 och fortsatt arbete den 17/8 av totalt 7 man i maskin är Spicas hela maskineri nu intakt. Mittenturbinen visade sig ha ett fel på en jordanslutning i manöverpanelen. Felet är nu åtgärdat och turbinen är provstartad med gott resultat. Felet på mittens KaMeWa-pump åtgärdades.

 

Många säkringar har gått den senaste tiden. Det gällde bl.a MS KaMeWa-pump och T1-an. Det är viktigt att man inte använder snabba säkringar när det gäller motoranslutningar. Det är tröga säkringar som gäller.

 

I samband med uppstart av SB GT1 stoppade BB generatorburbin p.g.a. fel på startluftventilen. En ny ventil kunde hittas och monteras, varefter generatorturbinen kunde startas. Magnus tog med sig två startluftventiler hem och har nu fått ihop dem till en fungerande startventil att ha i reserv.

 

Ett antal andra jobb blev gjorda. Ett gediget rostskyddsarbete i elapparatrummet avslutades genom att måla kölen i elapparatrum för andra gången med slutfärg. Elapparatrummet har nu ett gott rostskydd. Ett sådant behövs eftersom vi inte kan undvika att få vatten i kölen vid luftning av tryckloggen. Vidare gjordes det rent i inredningen och skeppsköket.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • Navradar kontrollerad

SKROV

 • Påbörjat arbete med att korrigera upphängningen av Ingångsdörr till däckstamburen

 • Rostskyddsbehandling av elapparatrummets köl avslutad

MASKIN

 • BB GT 5
  Byte av startluftventil

 • MS GT1
  Rutinmässig körning av bränslesystemen för att hålla FRD-membranen fuktiga.

 • MS GT1
  Åtgärdat fel på KaMeWa-pump. Felet berodde på en trasig säkring. Observera att tröga säkringar måste användas för alla motoranslutningar
  Felaktigt jordanslutning i manöverpanelen åtgärdad. Turbinen provstartad.

 • Övrigt
  Samtliga huvudturbiner och generatorturbiner kontrollerade och provade

NÖDKRAFT OCH ELINSTALLATION

 • Fläktar
  Fel på T1 åtgärdat. Orsak trasig säkring. Ersattes av en trög dito.

INREDNING

 • Gångar och manskapsmäss avsopade och dammsugna. Snyggat till i skeppsköket.

 

//Sten Hecker