Extra arbetsdag med fläkt- och maskinjobb

Den 10/8 blev en extra arbetsdag. 4 man jobbade ombord. K1 och Kurre jobbade på telesidan, bl.a. med tryckfläkten T1 som inte gick igång vid provstart efter sommarledigheten.Felet åtgärdades och T1-an fungerar som vanligt.

Arne jobbade med dörren till däckstamburen för att få ordning på upphängningen. Fortsatt jobb behövs här.

Headset-systemet kontrollerades inför kommande gångdagar.

Gunnar jobbade i maskin och körde huvudturbinernas bränslesystem för att hålla FRDmembranen fuktiga. Vid körning av KaMeWa systemen fungerade inte mittens MS KaMeWa-pump.

 

//Sten