Klargöring inför vintern

Spica-vänner!
Här följer en uppgift om vad som vi hann med på arbetsdagen den 9 november. 8 man från Spicas besättning deltog i arbetet. Även Ystad och mtb hade arbetsdag. Båtklubben å sin sida städade av Båsamässen.

Arbetet koncentrerades på klargöring för vintern, oljekylare och radar, men också på att under Lennarts ledning montera upp nya pallställningar i f.d. brandstation.

Kjelle (K1) jobbar med brygg-PPI. I den gamla goda tiden fanns fanns det 2 typer av PPI till navradar PN 610. I slc utnyttjades PPI med gul bakgrundsbild. På bryggan placerades PPI med grön bakgrundsbild. Det gröna PPI-et var avsett som ett slags dagsljus-PPI, men har alltid svåravläst med kort efterlysning.. Vi har nu bara gröna PPI-kvar i förråd. K1 har nu bytt ut PPI-t på bryggan. Men genom att byta den plexiglasskiva som ger det gröna bilden till gul, så gör K1 nu om PPI-et på bryggan så att det blir mer lättavläst. Ett problem är att stävmarkeringen är för svag på det nya PPI-et. Stävmarkering är A- och O vid navigering i dålig sikt så vi får hoppas att Kjelle löser problemet.

 

Följande arbete avklarades:

NAUTISK UTRUSTNING

 • NavradarPPI och navdator på bryggan
  Fortsatt arbete med brygg-PPI som nu fungerar. Ett problem förligger nämligen att stävmarkeringen inte syns alls. Stävmarkeringen är A och O vid navigering i mörker och dålig sikt, så vi litar på att K1 löser problemet

 • Trycklogg
  Tömt tryckbälgen på vatten

MASKIN

 • Smöroljekylare
  Kenneth och Thomas lyckades få loss SB oljekylare så att det gick att lossa de två delarna av kylaren från varandra. Vid arbetet med MS oljekylare beställde Chiefen 3 stycken mellanstycken. Sådana mellanstycken finns alltså tillgängliga nu för SB och BB oljekylare. Mellanstycket som prövades på SB oljekylare verkade passa in bra.


KLARGÖRING INFÖR VINTERN

 • Drivmedel
  Tillgång till diesel kontrollerades. Det finns nu tillräckligt med ”soppa” i förliga tanken så att det räcker väl att köra värmepannan på kommande vinters arbetsdagar.

 • Avfuktningsaggregat
  Läst av hygrometern i manskapsmässen som visade 95 % fuktighet. Kontrollerat funktionen på samtliga 3 avfuktningsaggregat. Det visade sig att en slang lossat från aggregatet i styrmaskin och att förliga aggregatet inte varit igång sen förra arbetsdagen. 220 V som ger landkraft, även när huvudtavlan stängs ned, finns numera framdraget till BB-skott i gången utanför tvättrum 1 och till vilket förliga avfuktningsaggregatet kan kopplas.

 • Färskvattensystemet
  Frostskyddat systemet. Dränerat toaletter. Öppnat upp och tömt alla rörkrökar, där vatten brukar samlas utom en koppling utanför gunrummet.

 • Kyl
  Kylen klargjord för vintern. Påbörjat arbete med dränering av övriga system i skeppsköket.

 • Brandpostsystem
  Tömt brandpostsystemet på vatten. Dränerat brandventilen och brandpumpen.

 • Hjärtstockar
  Dragit smörjfettnipplar på hjärtstockar i styrmaskin.

 • Rutinmässiga kontroller
  Kört KaMeWa-systemen och kör upp nivån i KaMeWatankarna Kört bränslesystemen för att hålla FRD-membranen fuktiga

 

//Sten Hecker