Årets första arbetdag avklarad

Verksamhetsåret 2014 för Spica är nu praktiskt startat. Idag (18 januari) genomfördes årets första arbetsdag. Skillnaden mot förra året var märkbar. Då var det -18 grader, tjock vinteris och snön låg tung på land och fartyg. Nu mötte Djupviken deltagarna med i stort sett öppet vatten. Lite is fanns dock strandnära och ett lätt snöfall låg över Gålöbasen. Vinden var ostlig så det var ändå ganska behagliga förutsättningar för en arbetsdag ombord.

Ystad och Spica vid nyskottad pir
Luftfuktigheten ombord avlästes till 65% som får anses vara ett bra värde. Visserligen hade pannan varit igång sedan igår kväll genom P-Os fjärrstyrda kontroll vilket kan ha påverkat värdet något.

Det märktes också en tydlig skillnad i inomhustemperaturen mellan FC-hytt och trossdäck. Under däck var det riktigt skönt vilket undertecknad upptäckte  när skulle hämta underlag i NS hytt efter att under förmiddagen ha gått igenom fartygsdokumentation i FC-hytt. Efter det så fortsatte papperarbetet en våning ner.

 

6 tappra själar gav oss i kast med arbetet ombord och runt fartyget. Det första som blev klart var snöskottningen vilket framgår av bilden till vänster. Inombords kontrollerades kölarna som såg bra ut, lite vatten fanns i luftintagsrummet men det är normalt.
Trots alla förberedelser med att tömma olika system på vatten för att undvika förfrysning lyckades kung Bore hitta en slangkrök. Det var slangen mellan varmvattenberedaren och byssan som hade kvar några droppar som lyckades pressa sig ut genom slangen. Ytterligare kontroll av vattensystem kunde inte hitta några fler skador. Navradarn testades och arbetet med uppföljning av ritningar över teleinstallationerna fortsatte.

 

Samling i Spicas byssaVid lunchen kom fyra man ur Ystad över. De hade en informell arbetsdag med maskinarbete. En intensiv diskussion om Spicas historia efter att hon övertagits från Marinmuseet i Karlskrona gav en bra bild över den omfattande ideella arbetsinsats som gjorts över åren. En siffra som stärker detta är att lågt räknat hade vi dokumenterat ca 2780 arbetstimmar. Till detta kommer säkert ytterligare ett antal timmar där arbeten genomförts hemma eller ombord utanför planerade arbetsdagar. Spica verkar må bra och nu hoppas vi att till nästa arbetsdag den 1 februari kan vara fler och att vädret står oss bi.

Under ordinarie befälhavaren, Sten Heckers, frånvaro på grund av ohälsa kommer jag att försöka hålla igång underhållsarbetena och planera respektive följa upp arbetsdagarna. Jag kommer därför att kontakta de som har ”tjänstegrensansvar” avseende underhållet för att få så bra underlag för det planerade och förebyggande underhållet som möjligt.

Fair wind and following seas/
Christian Wollert