Startsidan Loggboken Arbetsdag 1 februari

Arbetsdag 1 februari

Till arbetsdagen den 1/2 tog sig 5 gamla och en ny medlem sig med viss möda sig ut till Gålö. Under natten hade det fallit ett snötäcke över bygden. Gålövägen var visserligen plogad men i gengäld låg där en ishinna på vägbanan. Detta kombinerat med ett lätt regn gjorde att bilkaravanen ut till Gålö mer påminde om de gamla raggarkörningarna utmed Kungsgatan på gamle kungens tid.
Glädjande nog hade även ”entrepenören” plogat och sandat inne på Gålöbasen så det var inga problem, som förra året, att ta sig upp för Gålöbacken. Även parkeringsplatserna var plogade dock ej sandade vilket två medlemmar kunde konstatera genom att plötsligt intaga horisontalläge! Nu slutade det med lite blåmärken men det är på sin plats att lyfta fram att vi måste vara försiktiga när vi rör oss på pirar och däck under vinterperioden.

Vädret i övrigt var väl inte det mest angenäma. Luftfuktigheten låg nästan på 95%. Det kändes som om ett lätt regn hade fastnat hängande i luften. Temperaturen låg på strax över nollan och vinden var beskedlig. Ingen is ännu i Gålöviken. Pir och fartyg skottades och borstades rena från snö.

Inombords låg luftfuktigheten på 57% och värmen började komma. P-O som inte kunde deltaga hade dock fjärrstartat pannan som sedan fick gå fram till eftermiddagen. Eftersom vi inte kunde hur man manuellt stänger av pannan fick det bli ett samtal till P-O som med fjärrmedelande fixade till detta. Den manuella på och avstängningen sitter numera på mottagarenheten i FC garderob. Reglaget vid pannan skall stå på 0 och inte röras.

 

Som nämnts ovan deltog även en ny medlem, Lasse Söderström, med förflutet i ångpanneföreningen där han varit inblandad i gasbesiktningar. Han togs omhand av Kurre och Ole som förevisade fartyget och genomförde inspektion av kölarna. Inga vattensamlingar av intresse upptäcktes. Nödbelysningen kontrollerades u.a.
Då inga maskinare var närvarande fick Kurre och undertecknad fylla upp Kamewa-tankarna. Dock var vi inte säkra på hur mycket det skall vara i tankarna. Här kunde man ha någon min-max markering.

Telesidan var väl bemannad med K1, Magnus och Kurre. Arbeten med navradar (stävmakering), lådan för navingerings-PC på bryggan och radiosystemen (KV avstämningsenhet och Ra 800). Arbete med ordinarie belysning i styrmaskin fortsatte också. Även startsystemet för GT 5 fick en påhälsning.
K1 har kopplat bort headseten som hängde i styrhytten och placerat dessa i en låda SB akter i styrhytten. Detta är en bra åtgärd då dessa är känsliga och lätt slits sönder om de hänger kvar efter förtöjning. Lämpligt vore här att lägga in detta som en åtgärd i pricklistan för förberedelser inför och åtgärder efter gång.

Nästa arbetsdag är 15/2. Ni är hjärtligt välkomna då. Själv kan jag inte deltaga då jag är i Härnösand och följer vinterutbildning för våra unga sjöofficerare. Hoppas det blir kallt så de får lära sig knacka is.

 

Fair winds

Christian

 

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter