Äntligen arbetsdag igen

Dagens arbetsdag var den första sedan semesterperioden och berikades av 9 deltagare ur besättning. Några (Blom och Blom) kom till och med redan på fredagen. Vädret var utmärkt för att fixa ombord, i princip vindstilla och ca 16 grader. Inledningsvis mulet väder men efter lunch en hel del sol. Inför dagen hade gjorts upp ett arbetsschema som till del kunde följas. Nu kunde varken Kenneth eller Thomas deltaga så de större arbeten som var planerade i maskin var tvungna att skjutas till senare tillfälle. Det gav å andra sidan plats för andra arbeten. Nedan följer en kort sammanställning över vad som genomförts under dagen.

  • Samtliga kölar kontrollerade avseende vattennivå och skräp. Ole och Arne tog kölarna i förskeppet medans P-O fixade motsvarande i maskin. P-O och Arne länsade även kölen i maskinrummet samt tömde spilloljetanken. Blasket från spilloljetanken fördes över till ett särskilt fat för senare separering från vatten och återanvändning ombord.

  • Nödbelysningen och batterigrupperna kontrollerades av Kurre. Allt såg bra ut.

  • Problemet vid senaste körning med att gyrot stannade då ordinarie kraft försvann löstes av K1 och K2. Kontroll och uppföljning görs vid nästa gångdag.

  • Kjell, Magnus och Lars gick igenom MS GT1 manöverpanel och drog åt lösa skruvar. Denna är nu OK. Kvar är nu arbetet med BB manöverpanel vilket planeras till nästa arbetsdag.

  • SB GT5 som stoppade mystiskt under EDIP-körningen startades upp felsöktes. Inga problem kunde upptäckas. En möjlig orsak till turbinens avsläckning kan vara att kylluftintaget var ställt i vinterläge. En idé som förs vidare till experterna i maskin.

  • Under EDIP-körningen kunde bryggan inte få kontakt med skyddtjänstledaren på torpeddäck. Felet visade sig enkelt att åtgärda. Skyddstjänstledarens headset är kopplat till torpedlinjen och inkopplingen till denna på bryggan (switch som sitter mellan FC och ManO) var inte tillslagen. Alltså en utbildningsfråga. Kontroll av denna införs i checklista för bryggpersonal. Dessutom testades även förbindelsen med halvdäck eftersom den uppfattades som lite svag. Fungerade bra.

  • De fläckar efter avflagnad färg som fanns på brygghusets framkant målades över med grundfärg genom Ole och Lars försorg. Målning med täckfärg sker eventuellt under veckan för att bli fina inför nästa gångdag, annars under nästa gångdag. I samband med detta upptäcktes att vi saknade en sammaställning av färgkoder ombord vilket försvårade hittandet av rätt färg. Annars var färgburkarna lätta att hitta då P-O och Arne gjort en stor insats med att städa i våra containrar. En hel del skrot och junk slängdes det börjar bli ordning på prylarna i förrådet.

  • Tanken var också att vi skulle färdigskriva avvikelserapporter på händelserna under EDIP. Då ansvarig maskinpersonal ej var närvarande kommer dessa istället att färdigställas via mail under kommande veckor. De åtgärder som efter första analys behöver vidtagas innan nästa gångdag kommer meddelas besättningen innan losskastning.

Att det finns behov av underhållsåtgärder är tydligt så alla som inte hade möjlighet att deltaga idag får gärna komma nästa arbetsdag den 27/9.

//Christian Wollert