Arbetsdag 27 september 2014

10 tappra ur föreningen kämpade på i soligt och torrt väder under dagens arbeten. Dock blåste det en hel del, det gick ordentliga vågor i Djupviken då vind och vågor tog kraft ända från Hårsfjärden. De arbeten som var tänkta på däck fick till största delen avstås pga blåsten även om vi delvis låg i lä från den västliga vinden.

De sex asbestskador som inrapporterats åtgärdades av Bengt och Ole. En av skadorna var av större art och fick åtgärdas med ökad skyddsutrustning. Åtgärden infördes i fartygets asbestpärm enligt rederiets bestämmelser. Övriga skador var av mindre art och kunde åtgärdas med lim och tejp. En av skadorna var orsakad av låsbygeln på städskåpsdörren som slog hål på isoleringen då dörren öppnades helt. Löstes med en plastskiva som tar emot dörren innan den slår i isoleringen.
Skadan visar på känsligheten med en väv över själva isoleringen som lätt skadas vid fysiska påverkningar. Därför skall samtliga ombord vara delaktiga i att inspektera isoleringen när vi rör oss i de utrymmen där denna finns och rapportera upptäckta skador till rederiets asbestansvarige. Försiktighet skall iakttas vid hanterande av luckor, dörrar eller andra svängande föremål som kan slå i isoleringen och därmed skada densamma.

Tele-maffian hade under dagen en hel del att göra. K1 och K2 kontrollerade gyrot som drev vid förra uppstarten. Det gjorde det nu med men efter en ganska lång tid så riktade gyrot in sig. Vi får följa upp och dokumentera hur lång tid gyrot behöver för att svänga in. I dag står det 2 h i dokumenteringen men denna verkar behöva fördubblas.

Dessutom togs nödlanternorna fram och kontrollerades utan anmärkning. Även ankarlanterna kontrollerades positivt. Navradarn avprovades utan att några fel kunde upptäckas.

Magnus L fortsatte arbetet med att byta säkringar och hållare i BB GT1 manöverpanel. Nu är dessa bytta på samtliga GT 1or. I maskin i övrigt fortsatte Kenneth och Lars att åtgärda behoven enligt listan med avhjälpande underhåll. SB GT5 ”finfilter” för smörjoljan rengjordes. Aluminiumpackning på SB GT5 byttes varvid tidigare oljeläckage upphörde. Felsökning i SB GT5 styrpanel. Efter att motorn utlöst en gång gjordes en rengöring och därefter gick den felfritt i ca 30 min innan den stängdes av.

Kurre gav sig på tyfon och mistlur som inte ville råma när vi gick sist. Tyfonen fungerar nu bara det blir tryck i luftkärlen, men mistluren ville inte vara med så Kurre tar hem den och försöker skaka loss delarna i den.

P-O fortsatte uppsnyggningen och dokumentering av prylarna i vår container samt återförde ca 300 l till förliga centertanken som separerats ur spilloljan. Lennart E och Christian gick igenom och förberedde inför Transportstyrelsens inspektion på tisdag. Slutligen så gicks alla kölar igenom och nödbelysningen kontrollerades. Lagom till att vinden började avta och solen dala ned mot trädtopparna gjorde ett nöjt gäng avtropp.