Ombasering med utmaningar

Efter sju sorger och åtta bedrövelser förtöjde T121 Spica i dag en timme efter ETA på Gålöbasen:
- SB GT1 vill inte starta trots att alla villkor är till synes uppfyllda
- BB GT1 var stendöd vid startförsök i dag på morgonen men väcktes till liv m.h.a. 5-56, eder, böner och förbannelser
- En KaMeWa-pump läcker som ett såll

Men...
Vi lotsades från Vasamuseet till Gålöbasen av skickliga Spicavänner på brygga och i maskin. Våra passagerare var mycket nöjda. Byssan fungerar fint och en mätt sjöman är en nöjd sjöman. Pytt i Panna med SB- och BB-gurka smakar alltid bra.
Nu återstår mycket arbete för att återställa Spica till det skick som anstår en 48-årig dam som under många år var lämnad utan omsorg och plundrad på i stort sett hela maskineriet. Utan hängivna Spicavänner hade Spica fortfarande i dag, i bästa fall, varit en stillaliggande Potemkinkuliss eller ännu värre omvandlad till rakblad.