Det går inte alltid som man tänkt sig …

Torsdagen 1 maj var årets första provtursdag för T121 Spica.  En nordlig vind på närmare 10 m/s gav en kylande effekt men i Södra hamnen på Gålö hade vi lä vilket muntrade upp arbetslusten. En sjötur lockar så vi var närmare 25 Spicavänner ombord vilket är glädjande för då hanns det med en hel del åtgärder som skall genomföras innan vi drar igång verksamheten för året och dels kan vi få en bredare effekt av planerad utbildning. En arbetsplan med det som är prioriterat enligt RFM sattes i händerna på besättningen.

Abetsuppgifterna kopplades till olika ansvarsområden (motsvarande tjänstegrenar under Spicas aktiva tid). Efter lunch var det så dags för losskastning med rutinerade gubbar på alla poster. Ett viktigt tillskott i besättningen var den erfarne sjökapten som för dagen fick ikläda sig rollen som FC-elev med sikte på styrbordsstolen på bryggan vid kommande gångdagar.

Här skulle köras maskinprover, manöverövningar, man över bord och ankring. Dock blev inte turen så lång då vi fick oljeläckage i en GT. Hem igen till basen och våra duktiga maskinare fixade snabbt läckaget.

Däcksfolket gick igenom ankringsförfarande. Intressant upplevelse att ankra fast förtöjd vid kaj. Inte nog med oljeläckage. Det visade sig att kölen i styrmaskin (SMR) och luftintagsrum (LIR) var välfylld med grönt vatten. Grönt vatten, glykolblandat alltså, finns bara i värmesystemet så nu gäller det att vårvärmen kommer i torpedbåtsfart så vi får varmt ombord intill dess läckan har hittats och åtgärdats. Till tröst för oss alla och inte minst Kustbevakningen kan jag meddela att inte en droppe olja spillts i havet.

Kommande arbetsdag 10/5 sätter vi till alla klutar för att T121 Spica skall vara tekniskt i topptrim, renvaskad och fin inför gångdagen till Stockholm 17/5. Passa på att besöka oss då vi ligger vid Vasamuseet 23/5 – 27/6. Ta med dina kolleger på en After Work ombord, bjud din personal på en sjötur runt Fjäderholmarna följt av middag i gunrummet, ta med familjen för ett besök och upplev en stridsfartygsmiljö från det kalla krigets dagar.