Transportstyrelsen inspektion 30/9

Tisdagen den 30 september genomförde Transportstyrelsen sin årliga inspektion av Spica och Rederiet. Som tidigare år var det Claes Hansson som genomförde inspektionen.

Vädret visade sig från den positiva sidan. Trots sen tid på året (knappt tre månader till jul) värmde solen från en blå himmel och den förespådda vinden blev mest en behaglig bris. Ett bra bevis på att det var närmast en ljuv sommardag var att ett antal getingar vaknat till liv och visade irriterat krav på deltagande i verksamheten.

 

Inspektionen inleddes med att rederiet och fartygets papper gicks igenom. Härvid granskades säkerhetsorganisationen och dokumentationen rörande denna. Utbildningen och mönstringen av besättningen var nästa nålsöga att granska. Stabilitetsbok, internt utvecklingsarbete (arbetsmiljö, avvikelserapportering etc), loggböcker och olika certifikat (livflottar, lanternor, brandutrustning, övrig nödutrustning etc) granskades också noggrant. Allt fick godkänt. Det enda som behövde åtgärdas var några telefonnummer som var inaktuella.

 

Därefter övergick inspektionen till den praktiska delen. Först kontrollerades fartygskrovet och genomföringar genom att Johan Lindroth ställt upp som dykare. Med hjälp av filmkamera och uppspelningsutrustning så kunde inspektionen ske i realtid. Det enda som Claes anmärkte på var att det var lite för mycket havstulpaner dvs vi körde för lite. Den kritiken kan man hjärtligen stämma in i.

Eftersom allt gått smidigare än planerat så bestämdes att vi skulle ta en kortare lunch och sedan kasta loss för en sjövärdighetsinspektion av fartygets manöveregenskaper. Losskastningen blev ca 1½ timme försenad då ett antal komplikationer uppstod i maskin. Först läckte BB GT5 smörjolja. Här var det ett filter som tidigare tagits loss och som efter återställning inte tätade riktigt. När detta var åtgärdat gjordes tre startförsök som avbröts då lågt smörjoljetryck löste ut. Efter att identifierat att det behövdes fyllas på mer smörjolja så startade till slut hjälpmotorn.

Då uppstod nästa problem. Det gick inte att magnetisera huvudtavla 2. Efter en del klurande så lyckades även detta fel identifieras. Med en viss handpåläggning på en regulator så kunde BB GT5 gå upp på max varvtal, drygt 40000 varv/minut. Då fungerade allt som det skulle och fartyget kunde gå över på egen kraft.

Man kan inte låta bli att beundras av vad våra experter i besättningen kan lösa. Start av SB och BB GT1 fungerade bra och fartyget kunde kasta loss för att gå ut och genomföra girprov (gå i en åtta med dikt roder som skiftades). Det blev en perfekt figur i N Mysingens vatten och man blir alltid lika förvånad över att man knappt märker någon krängning av fartyget trots de kraftiga girarna. Det är som om hon var utrustad med krängningshämmare.
Även en test av att besättningen kunde starta upp brandsystemet kontrollerades.

 

Förtöjning skedde sedan på den inre piren för att lämna möjlighet till Fortifikationsverket att genomföra inspektion av vår ordinarie pir den 16 eller 17 oktober. Avsikten är att därefter åter förtöja ordinarie plats. Eftersom livet är fullt av strul och friktioner så visade det sig att faserna i elsystemet på denna pir skiljde sig från vår egen vilket krävde ett skarvdon. Detta hade i sin tur bränt(?) ihop i en skarv så det krävdes finelektriska verktyg i form av kniv och hammare för att få isär dessa. Till slut kunde fartyget dock övergå till landkraft och besättning samt inspektör fick sig en välförtjänt kopp kaffe med smörgås som Torgny förtjänstfullt fixat. Under skuggan av vår alldeles egen havsörns vingar kunde sedan Claes Hansson meddela att inspektionen gått mycket bra och att han kommer att skriva under de certifikat som krävs och att fartyget är godkänt för ytterligare ett års verksamhet som traditionsfartyg och passagerarfartyg.


Christian Wollert
Torpedbåtsrederiet