Startsidan Loggboken Arbetsdag 17/1

Arbetsdag 17/1

Verksamhetsåret 2015 startade som sig bör med årets första arbetsdag. Trots lite drygt 2 månader till vårdagjämning så har vintern ännu inte riktigt satt sig. Ingen snö att skotta, vilket vi tackar för. Ej heller hade isen lagts sig. Temperaturen på ett par plusgrader och en frisk SV vind på ca 12 m/s gjorde att mössan och handskarna kom till sin rätt när man var på däck.

De envist upprepade lågtrycken som passerat den senaste tiden hade med stöd av vinden från SV medfört ett extremt högt vattenstånd. Spica hade därför höjt sig så högt över kajen att fendertarna hamnade ovanför densamma. Det enda som fanns mellan kajen och fartyget var vår elkabel vilket i och för sig var bra men som inte fungerade. Kabeln hade nötts sönder och medfört kortslutning. P-O som anlände tidigt fick därför börja med att reparera kabeln allt medans övriga i besättningen glatt fick stå på däck och vänta i blåsten. En snabb kontroll inombords visade att nödbelysningen fungerade vilket var glädjande.

 

Allt nog, efter att fått lyse inombords igen så gjorde de 12 tappra samling i mässen där kaffe och wienerbröd (muta från rederiet) inmundigades. Efter en stunds allmänt socialiserande så påbörjades dagens arbeten. De rutinmässiga åtgärderna under arbetsdagarna, (olja i KaMeWa-tankarna, FRD GT1 blötlagd, kölarna torra och fria från skräp, vattennivån i värmesystemets expensionskärl, laddningsfunktionen i reservbatteri-grupperna, nödbelysningen, förtöjningarna och asbest), klarades ut. En förstärkt asbest-kontroll gjordes som protokollsfördes och får ligga till grund för del av uppföljning av arbetsmiljön. Durken i tvättrum 3 färdigmålades. Inom de olika tjänstegrenarna genomfördes arbeten kopplade till underhållsplanen för förebyggande underhåll.

Väl mött igen nästa arbetsdag 31/1.

Christian

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter