Arbetsdag 2 den 31 Januari

9 tappra själar tog sig ut till Gålö denna andra arbetsdag. Fortfarande ingen riktig vinter men arbeten på däck känns inte lockande så det blev fokus på verksamhet inombords. Pannan går nu kontinuerligt för att möta fuktighet och minusgrader, vilket gör att arbetstemperaturen inne blir behaglig.

Förutom de fasta rutinmässiga åtgärderna under arbetsdagar blev det främst arbeten i maskin, inom tele-sidan, på bryggan och i lagcontainern.

Kraftaggregaten (+24V) till headsetsystemet återställdes. Det finns nu två lägen för inställning ("Vinter" respektive "Sommar"). Tanken är att under körsäsongen så skall batteriaggregaten vara konstant inkopplade så att dessa direkt vid strömbortfall kopplas in för att inte riskera att tappa förbindelsen via headset. Detta var en åtgärd som var föranledd av händelsen under hösten då vi fick en black-out och ordinarie förbindelse mellan brygga och maskin bröts.

I maskin påbörjades översynen av olika system för att indikera eventuella skador under vintern. Översyn av överhettningsövervakningen av GT 1 påbörjades för att få ordning på eventuella fellarm och att varningslampor och automatisk nedsläckning sker vid rätt avgastemperatur.

Rensning och städning gjordes i lagcontainern.

 

Christian Wollert

Redare