Arbetsdag 3 den 14 Februari

Pannan som skulle ha varit igång visade sig ha stannat. Visade sig att det var bränsleproblem bakom. Efter rengöring av bränslefilter, avluftning, justering av luftspjäll och överföring av bränsle till förliga centertanken (som försörjer pannan) fungerade allt igen. Bra effekt på pannan så det blev nästan för varmt mot slutet. Fortsatt ganska beskedlig vinter. I maskin monterades en renoverad startmotor på BB GT 5, vilken provkördes u.a. Fortsatt arbeten med övervakningsenheten för GT 1. Uppmätning och kontroll av manöverströmmar till GT 1 avgastemp, larm och säkerhetsbrytning genomfördes. En del “konstigheter” upptäcktes, av Tele (K1 och Magnus) i manöverpanelen. Här finns fortsatt arbete att göra. Dessutom genomfördes rutinmässiga jobb (kölar och KaMeWa mm).

Christian Wollert

Redare