Startsidan Loggboken Utbildningspass 1 den 17 Februari

Utbildningspass 1 den 17 Februari

Enligt plan genomfördes det första teoretiska utbildningspasset i SE-bankens senioravdelnings lokal. Detta var tredje året som vi utnyttjade denna lokal som ligger bra till centralt i Stockholm. 13 medlemmar i besättningen deltog. Syftet med detta utbildningspass är att ge en grundläggande utbildning enligt de krav som Transportstyrelsen ställer på oss avseende fartygets säkra framförande. Innehållet är främst inriktat mot nya besättningsmedlemmar och de som önskar repetera Förtrogenhetsutbildningen och grunderna i Basic Safety.

Christian Wollert

Redare

 
first
  
last
 
 
start
stop
Sök på sajten
Bilder från Galleriet
Loggboken
  • Arbetsdag 2 2018-02-03:
Kommande aktiviteter