Utbildningspass 2 teori den 3 Mars

Även detta pass genomfördes i SEB senioravdelnings lokal. Temat var nu brandskydd. 18 man ur besättningen deltog och utbildningen genomfördes i tre gruppuppgifter. Uppgifterna var att diskutera åtgärder vid fibrös, el respektive vätskebrand.

Christian Wollert

Redare