Utbildningspass 3 teori den 24 Mars

Det tredje passet innehöll arbetsmiljöarbete, hanterande av passagerera, sjukvårdsorganisationen ombord och tre gruppuppgifter kopplade till nödsituationer. I och med detta pass så har den teoretiska grunden lagts och nästa gång det blir utbildning så sker det ombord med praktiska övningar.

Christian Wollert

Redare