Arbetsdag 6 den 28 mars

Nu börjar säsongen närma sig och det börjar bli dags att påbörja återställning efter vintern. 12 man samlades denna sista vinterarbetsdag. Delar av fartygets vattensystem kopplades in. Ny hållare för säkerhetsplanen (stöd till räddningstjänsten då de skall göra insats ombord) gjordes av en torpedladdningshållare. Denna målades röd och sattes fast på sidan av brygghuset. Lilla signalhornet visade sig vara igenrostat och behöver nog kompletteras med ett nytt. I maskin genomfördes ett stort antal arbeten, det är ju viktigt att få igång alla system innan första provtursdagen. Chiefen lämnade följande sammaställning om vad som gjorts denna dag.

Tagit ombord 400 liter smörjolja/hydraulolja. Fyllt upp KaMeWa-tankar till ca ½ tank och nivåmarkerat på pejlstickorna. Har gjort protokoll för att anteckna påfyllning av olja till respektive KaMeWa och växeltankar. Kåpat av GT 1 och kontrollerat och tätat några läckor på bränsledräneringsledningarna från brännkamrarna. På SB GT 1 görs ytterligare en täthetskontroll efter uppstartning innan plåtarna återmonteras. Kontrollerat att alla automatiska dräneringsventilerna öppnar OK. Vid nästa gångtillfälle kontrolleras att ventilerna stänger som de ska. Magnetpluggarna på GT 1, 3x3 st, kontrollerades enligt 50-timmars tillsyn. Efter hemmaanalys med mikroskop konstaterar jag en del, inte oroväckande, mycket små likformade slitagepartiklar på alla tre GT. På SB också några få mindre spånformade bitar. Sparar partiklarna för att jämföra hur det ser ut om ett år. Styrmaskinens alla lager och leder fett smordes. Olja fylldes på till handvevade nödstyrningens hydraulpump. Pejlade bränsletankarna. Totalt 11600 liter fördelade på : SB 3000, BB 2500, AC 4500,och FC 1600 liter. Vid bunkring föreslås att fylla BB och SB fulla och resten i AC om vi har råd att beställa “full bil”   18 kubik. Fick inte klar frekvensregleringen på SB GT 5.  GT 1 manöverpanel kom ytterligare en bit på väg mot “fullt frisk”.

Något som inte direkt är ett arbete med Spica men som berör vår verksamhet är att det finns en stor mängd skräp på botten i Gålöviken runt våra pirar. Det har väl tappats en del överbord under årens lopp. Förhoppningsvis kan det finnas dykarträning här att för hågade.

Christian