Utbildningspass 1 Praktik den 11 April

Denna lördag var egentligen en arbetsdag men för att få in en ordentlig portion med praktisk utbildning innan vi börjar köra så genomfördes det första praktikpasset samma dag. Fokus var brandutbildning och den genomfördes i tre moment samt en förevisning med laboratorieutrustning avseende skumsläckning, brandlukt från olika materiel som brann, mm. Övning 1 innebar första insats med handbrandsläckare. Genomfördes med simuleringsutrustning i vaskrum 1. Övning 2 innebar att koppla upp vatten för att släcka en brand i förpiken och övning 3 att med vatten och skum släcka brand i styrmaskin. Många bra erfarenheter från övningarna för de 18 ur besättningen som deltog.

Christian