Pjäsbyte Muskö 24-29 April

En händelse som legat i den preliminära planeringen sedan förra året var ett byte av vår 57mm pjäs som av olika skäl behövdes ersättas. En av HMS Carlskronas pjäser var bestämd att sättas på Spica. Efter mycket myllrande och planerande så bestämdes att bytet skulle ske på Muskö, i Risdal, 27-29 april. Då det ansågs viktigt att bytet genomfördes så prioriterades detta och genomfördes enligt plan. Då Spica ej var körfärdig så krävdes hjälp genom bogsering. Här kunde Nordanö på ett förtjänstfullt sätt ställa upp och se till att vi kom både till Muskö och därifrån tillbaka till Gålö. Nedan ett utdrag ur den rederiorder som gavs ut för pjäsbytet.

Fredag 24/4  

0800 Förberedelser för bogsering av Nordanö påbörjas. Bogsering ner till Risdalsslipens tunnelmynning. Fartyget förtöjs och stängs. De förberedelser som kan göras för torrsättning genomförs. Besättningen återtransport med Nordanö. Åter Gålö senast 1300.

Måndag 27/4

0900 De ur besättningen som anmält deltagande och som lämnat personuppgifter till mig samling på Muskö för säkerhetsgenomgång (plats eso). Förberedelser för torrsättning och landtagning av pjäs. Efter torrsättning förberedelser för Transportstyrelsens inspektion. Arbete med att skära bort skydd för axlarna är beställt. Eventuella byten av utslitna anoder.

Ilandtagning av gammal pjäs.

Tisdag 28/4

Under förmiddagen Transportstyrelsens inspektion av botten. Under dagen ombordtagning av ny pjäs. Byte av anoder vid behov. Om allt fungerar bra sker sjösättning på em.

Onsdag 29/4

Besättning embarkerar Nordanö på Gålö och transporteras till Risdal. Sjösättning av Spica och erforderliga efterarbeten vid kaj. Därefter bogsering med Nordanös hjälp till Gålö. Förtöjning senast 1500.

Christian